TT

Tên sách, giáo trình

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

1.

The Role of Land-Use Planning on Socioeconomic Development in Mai Chau District, Vietnam

Elsevier

2017

Đỗ Văn Nhạ

2.

Climate Change Adaptation and Resilience of Coastal Communities in the Red River Delta Biological Reserve, Vietnam

Printed in the Republic of the Philippines

2017

Quyền Đình Hà (B)

3.

Book Chapter-"Beta casomorphins in yoghurt” in Yogurt in Health and Disease Prevention

Academic Press (Elsevier).

2017

Nguyễn Đức Doan

4.

Labour As A Utility Measure Reconsidered

Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics and Social Sciences, University of Hohenheim

2017

Nguyễn Minh Đức
Phạm Vân Đình

5.

Intra-household Impacts of Climate Hazards and Autonomous Adaptation in Selected Coastal Areas of Vietnam

WorldFish (ICLARM)– Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA)

2017

Nguyễn Viết Đăng
Nguyễn Thị Minh Thu
Nguyễn Thị Thiêm
Phạm Thị Thanh Thúy
Nguyễn Thanh Phong
Đỗ Thị Diệp

6.

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, chapter 11: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Nitropolycyclic Aromatic Hydrocarbons in Motorcycle Exhaust

Springer

2018

Phạm Châu Thùy

7.

Preliminary Assessment of Rice Production in Coastal Part of Red River Delta Surrounding Xuan Thuy National Park, Vietnam, for Improving Resilience

Springer Japan KK

2018

Nguyễn Thị Bích Yên
Đinh Thị Hải Vân

8.

Handbook of international food and agricultural policies: Chapter 19. Agricultural and Rural Policies in Vietnam

World Scientific

2018

Phạm Văn Hùng
Phạm Bảo Dương

Những nguyên nhân cơ bản gây nhiễm độc nông sản thực phẩm và một số biện pháp phòng tránh

Khoa học và Kỹ thuật

2015

Trần Thị Định
Trần Thị Lan Hương (CNTP)

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Đại học Nông nghiệp

2016

Ngô Thị Thu Hằng
Lê Thị Kim Sơn
Vũ Thị Hải
Lại Phương Thảo

AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước

Nông nghiệp

2016

Nguyễn Đình Thi

Cây chuối ở Việt Nam

Nông nghiệp

2016

Trần Thị Lan Hương (CNTP)

Đất Thế Giới

Đại học Nông nghiệp

2016

Cao Việt Hà
Trần Văn Chính

Giáo trình Bản đồ Địa hình

Đại học Nông nghiệp

2016

Trần Trọng Phương

Giáo trình bệnh sinh sản gia súc

Nông nghiệp

2016

Nguyễn Thị Mai Thơ
Nguyễn Văn Thanh
Sử Thanh Long

Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

Đại học Nông nghiệp

2016

Nguyễn Thị Ngọc Dinh
Nguyễn Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Ái Nghĩa
Phạm Tiến Dũng

Môi trường và nông nghiệp bền vững

Đại học Nông nghiệp

2016

Trần Đức Viên
Ngô Thế Ân

Quy hoạch môi trường

Đại học Nông nghiệp

2016

Đỗ Thị Tám
Nguyễn Quang Học
Nguyễn Thị Vòng
Đỗ Văn Nhạ

Tin học ứng dụng vẽ bản đồ

Đại học Nông nghiệp

2016

Trần Quốc Vinh
Phạm Quý Giang
Nguyễn Đức Thuận

Ảnh hưởng của nguồn lực tới thu nhập của nông hộ vùng Bắc Trung Bộ

Đại học Nông nghiệp

2017

Chu Thị Kim Loan

Bài giảng chọn giống cây dài ngày

Đại học Nông nghiệp

2017

Bệnh do truyền lây và ô nhiễm qua thực phẩm

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chọn giống cây trồng dài ngày

Đại học Nông nghiệp

2017

Vũ Văn Liết
Nguyễn Văn Cương
Trần Văn Quang
Vũ Thị Thu Hiền
Ngô Thị Hồng Tươi
Phạm Thị Ngọc (NH)
Nguyễn Thanh Tuấn
Vũ Thị Thúy Hằng (NH)

Chọn giống rau và hoa

Đại học Nông nghiệp

2017

Phạm Thị Ngọc (NH)
Vũ Văn Liết
Trần Văn Quang
Nguyễn Văn Cương
Vũ Thị Thu Hiền
Ngô Thị Hồng Tươi
Nguyễn Tuấn Anh (K. Nông học)
Trần Thiện Long
Nguyễn Thanh Tuấn

Cơ sở dữ liệu đất đai

Đại học Nông nghiệp

2017

Lê Thị Giang
Trần Quốc Vinh
Nguyễn Đình Công

DANH NHÂN LÊ QUÝ ĐÔN: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

UBND tỉnh Thái Bình và Hội khoa học Lịch sử Việt Nam

2017

Đỗ Kim Chung
Kim Thị Dung

Đạo đức nghề nghiệp thêm một vài góc nhìn

Lao động

2017

Trương Thị Thu Hạnh

Đất dốc và xói mòn

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Nguyên Hải
Cao Việt Hà
Phan Quốc Hưng

Định giá đất trong nền kinh tế Thị trường ở Việt Nam

Lao động-xã hội

2017

Trần Trọng Phương

Giáo trình bảo vệ thực vật đại cương

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Tấn Dũng
Đỗ Trung Kiên
Lê Ngọc Anh
Trần Đình Chiến

Giáo trình cây ngô

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Việt Long
Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Văn Lộc

Giáo trình công nghệ sinh sản vật nuôi

Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Mai Thơ
Nguyễn Công Toản
Nguyễn Văn Thanh
Sử Thanh Long

Giáo trình kinh tế vi mô 1

Đại học Thái Nguyên

2017

Trần Văn Đức

Giáo trình kinh tế vĩ mô 1

Đại học Thái Nguyên

2017

Trần Văn Đức
Trần Đức Trí

Giáo trình vi sinh vật học

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Minh (MT)
Lê Minh Nguyệt

La se’curite’ Sanitaire des Aliments au Vietnam

Thế giới

2017

Nguyễn Đình Thi

Liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp- Lý luận và thực tiễn trong chế biến nông sản nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi

Đại học Nông nghiệp

2017

Lê Thị Minh Châu

Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo - Tập 1: Trông trọt

Văn hóa dân tộc

2017

Nguyễn Thanh Phong

Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo - Tập 2: Chăn nuôi

Văn hóa dân tộc

2017

Nguyễn Thanh Phong

Nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhizae ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường

2017

Nguyễn Thị Minh (MT)

Quản lý chất lượng quả Vải, Nhãn sau thu hoạch

Nông nghiệp

2017

Quản lý chất lượng quả Vải, Nhãn sau thu hoạch

Nông nghiệp

2017

Trần Thị Định
Nguyễn Thị Bích Thủy (CNTP)
Nguyễn Thị Thu Nga
Vũ Thị Kim Oanh

Quản lý dịch hại tổng hợp

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Đức Tùng
Hồ Thị Thu Giang
Nguyễn Văn Đĩnh

Quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam

Nông nghiệp

2017

Nguyễn Đức Tùng

Thanh tra đất

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Thị Đức Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hương

Thiết kế thí nghiệm (tái bản lần thứ nhất)

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Đức Lực
Hà Xuân Bộ

Thổ nhưỡng học

Đại học Nông nghiệp

2017

Trần Văn Chính
Cao Việt Hà
Đỗ Nguyên Hải
Phan Quốc Hưng
Nguyễn Thị Minh (MT)
Nguyễn Hữu Thành
Hoàng Văn Mùa

Tính toán Động lực học chất lỏng

Đại học Nông nghiệp

2017

Hoàng Đức Liên
Lê Vũ Quân

Vi sinh vật đại cương

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Tuyết Lê
Nguyễn Hoàng Thịnh

Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Tuyết Lê
Bùi Văn Định

Vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản

Đại học Nông nghiệp

2017

Kim Văn Vạn
Trương Đình Hoài
Trịnh Thị Trang

Viết tài liệu khoa học

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Đức Lực
Hà Xuân Bộ
Nguyễn Hoàng Thịnh

Điều khiển Logic

Đại học Nông nghiệp

2018

Ngô Trí Dương
Nguyễn Kim Dung

Giáo trình thực hành và bài tập Hóa học hữu cơ

Đại học Nông nghiệp

2018

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán cho công tác quản lý

Đại học Nông nghiệp

2018

Bùi Bằng Đoàn
Bùi Thị Mai Linh

PLC

Đại học Nông nghiệp

2018

Ngô Trí Dương
Nguyễn Văn Điều

Tự động hóa quá trình sản xuất

Đại học Nông nghiệp

2018

Ngô Trí Dương
Đặng Thị Thúy Huyền