TT

Tên sách, giáo trình

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

1. 

Điều khiển Logic

Đại học Nông nghiệp

2018

Ngô Trí Dương
Nguyễn Kim Dung

2. 

Giáo trình thực hành và bài tập Hóa học hữu cơ

Đại học Nông nghiệp

2018

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

3. 

Kế toán cho công tác quản lý

Đại học Nông nghiệp

2018

Bùi Bằng Đoàn
Bùi Thị Mai Linh

4. 

PLC

Đại học Nông nghiệp

2018

Ngô Trí Dương
Nguyễn Văn Điều

5. 

Tự động hóa quá trình sản xuất

Đại học Nông nghiệp

2018

Ngô Trí Dương
Đặng Thị Thúy Huyền

6. 

Ảnh hưởng của nguồn lực tới thu nhập của nông hộ vùng Bắc Trung Bộ

Đại học Nông nghiệp

2017

Chu Thị Kim Loan

7. 

Bài giảng chọn giống cây dài ngày

Đại học Nông nghiệp

2017

 

8. 

Bệnh do truyền lây và ô nhiễm qua thực phẩm

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Thanh Thủy

9. 

Chọn giống cây trồng dài ngày

Đại học Nông nghiệp

2017

Vũ Văn Liết
Nguyễn Văn Cương
Trần Văn Quang
Vũ Thị Thu Hiền
Ngô Thị Hồng Tươi
Phạm Thị Ngọc (NH)
Nguyễn Thanh Tuấn
Vũ Thị Thúy Hằng (NH)

10. 

Chọn giống rau và hoa

Đại học Nông nghiệp

2017

Phạm Thị Ngọc (NH)
Vũ Văn Liết
Trần Văn Quang
Nguyễn Văn Cương
Vũ Thị Thu Hiền
Ngô Thị Hồng Tươi
Nguyễn Tuấn Anh (K. Nông học)
Trần Thiện Long
Nguyễn Thanh Tuấn

11. 

Cơ sở dữ liệu đất đai

Đại học Nông nghiệp

2017

Lê Thị Giang
Trần Quốc Vinh
Nguyễn Đình Công

12. 

DANH NHÂN LÊ QUÝ ĐÔN: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

UBND tỉnh Thái Bình và Hội khoa học Lịch sử Việt Nam

2017

Đỗ Kim Chung
Kim Thị Dung

13. 

Đạo đức nghề nghiệp thêm một vài góc nhìn

Lao động

2017

Trương Thị Thu Hạnh

14. 

Đất dốc và xói mòn

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Nguyên Hải
Cao Việt Hà
Phan Quốc Hưng

15. 

Định giá đất trong nền kinh tế Thị trường ở Việt Nam

Lao động-xã hội

2017

Trần Trọng Phương

16. 

Giáo trình bảo vệ thực vật đại cương

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Tấn Dũng
Đỗ Trung Kiên
Lê Ngọc Anh
Trần Đình Chiến

17. 

Giáo trình cây ngô

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Việt Long
Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Văn Lộc

18. 

Giáo trình công nghệ sinh sản vật nuôi

Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Mai Thơ
Nguyễn Công Toản
Nguyễn Văn Thanh
Sử Thanh Long

19. 

Giáo trình kinh tế vi mô 1

Đại học Thái Nguyên

2017

Trần Văn Đức

20. 

Giáo trình kinh tế vĩ mô 1

Đại học Thái Nguyên

2017

Trần Văn Đức
Trần Đức Trí

21. 

Giáo trình vi sinh vật học

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Minh (MT)
Lê Minh Nguyệt

22. 

La se’curite’ Sanitaire des Aliments au Vietnam

Thế giới

2017

Nguyễn Đình Thi

23. 

Liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp- Lý luận và thực tiễn trong chế biến nông sản nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi

Đại học Nông nghiệp

2017

Lê Thị Minh Châu

24. 

Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo - Tập 1: Trông trọt

Văn hóa dân tộc

2017

Nguyễn Thanh Phong

25. 

Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo - Tập 2: Chăn nuôi

Văn hóa dân tộc

2017

Nguyễn Thanh Phong

26. 

Nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhizae ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường

 

2017

Nguyễn Thị Minh (MT)

27. 

Quản lý chất lượng quả Vải, Nhãn sau thu hoạch

Nông nghiệp

2017

 

28. 

Quản lý chất lượng quả Vải, Nhãn sau thu hoạch

Nông nghiệp

2017

Trần Thị Định
Nguyễn Thị Bích Thủy (CNTP)
Nguyễn Thị Thu Nga
Vũ Thị Kim Oanh

29. 

Quản lý dịch hại tổng hợp

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Đức Tùng
Hồ Thị Thu Giang
Nguyễn Văn Đĩnh

30. 

Quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam

Nông nghiệp

2017

Nguyễn Đức Tùng

31. 

Thanh tra đất

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Thị Đức Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hương

32. 

Thiết kế thí nghiệm (tái bản lần thứ nhất)

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Đức Lực
Hà Xuân Bộ

33. 

Thổ nhưỡng học

Đại học Nông nghiệp

2017

Trần Văn Chính
Cao Việt Hà
Đỗ Nguyên Hải
Phan Quốc Hưng
Nguyễn Thị Minh (MT)
Nguyễn Hữu Thành
Hoàng Văn Mùa

34. 

Tính toán Động lực học chất lỏng

Đại học Nông nghiệp

2017

Hoàng Đức Liên
Lê Vũ Quân

35. 

Vi sinh vật đại cương

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Tuyết Lê
Nguyễn Hoàng Thịnh

36. 

Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi

Đại học Nông nghiệp

2017

Nguyễn Thị Tuyết Lê
Bùi Văn Định

37. 

Vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản

Đại học Nông nghiệp

2017

Kim Văn Vạn
Trương Đình Hoài
Trịnh Thị Trang

38. 

Viết tài liệu khoa học

Đại học Nông nghiệp

2017

Đỗ Đức Lực
Hà Xuân Bộ
Nguyễn Hoàng Thịnh

39. 

Ưu thế lai về các đặc điểm sinh lý và nông học của cây lúa (Oryza sativa (L.)

Đại học Nông nghiệp

2016

Phạm Văn Cường

40. 

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Đại học Nông nghiệp

2016

Ngô Thị Thu Hằng
Lê Thị Kim Sơn
Vũ Thị Hải
Lại Phương Thảo

41. 

AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước

Nông nghiệp

2016

Nguyễn Đình Thi

42. 

Cây chuối ở Việt Nam

Nông nghiệp

2016

Trần Thị Lan Hương (CNTP)

43. 

Đất Thế Giới

Đại học Nông nghiệp

2016

Cao Việt Hà
Trần Văn Chính

44. 

Giáo trình Bản đồ Địa hình

Đại học Nông nghiệp

2016

Trần Trọng Phương

45. 

Giáo trình bệnh sinh sản gia súc

Nông nghiệp

2016

Nguyễn Thị Mai Thơ
Nguyễn Văn Thanh
Sử Thanh Long

46. 

Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

Đại học Nông nghiệp

2016

Nguyễn Thị Ngọc Dinh
Nguyễn Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Ái Nghĩa
Phạm Tiến Dũng

47. 

Môi trường và nông nghiệp bền vững

Đại học Nông nghiệp

2016

Trần Đức Viên
Ngô Thế Ân

48. 

Quy hoạch môi trường

Đại học Nông nghiệp

2016

Đỗ Thị Tám
Nguyễn Quang Học
Nguyễn Thị Vòng
Đỗ Văn Nhạ

49. 

Tin học ứng dụng vẽ bản đồ

Đại học Nông nghiệp

2016

Trần Quốc Vinh
Phạm Quý Giang
Nguyễn Đức Thuận