STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

1.

ĐP.2019.01

Ứng dụng công nghệ nông hóa hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất chuối tây tại Hưng Yên

TS. Nguyễn Thu Hà

2019

2020

2.

ĐP.2018.09

Nghiên cứu phát triển giống bưởi Thồ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TS. Đoàn Thu Thủy

2018

2021

3.

ĐP.2018.11

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2018

2020

4.

ĐP.2018.10

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi tảo Spirulina platensis phù hợp với điều kiện khí hậu miền Bắc Việt Nam, xây dựng quy trình công nghệ nhân giống và nuôi thu sinh khối tảo khô

ThS. Phí Thị Cẩm Miện

2018

2020

5.

DP.2018.07

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo mầm giàu Gama - Aminobutyric acid (GABA) từ nấp Pì Pất

TS. Hoàng Hải Hà

2018

2020

6.

DP.2018.04

Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của Tỉnh Cao Bằng

TS. Nguyễn Viết Đăng

2018

2020

7.

DP2018.02

Ứng dụng công nghệ nhân và phát triển giống hoa Lan huệ cánh đơn, kép tại Văn Giang, Hưng Yên

PGS.TS. Phạm Thị Minh Phượng

2018

2020

8.

Đp.2018.08

Áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO để sản xuất cây sắn dây làm dược liệu tăng giá trị hiệu quả kinh tế tại tỉnh Hải Dương.

TS. Nguyễn Mai Thơm

2018

2019

9.

ĐP2018.KTPTNT05

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN THEO HƯỚNG HÀNG HÓA QUY MÔ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

2018

2019

10.

DP2018.06

Nghiên cứu nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn Thị Thiêm

2018

2019

11.

DP2018.05

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu Emina, phân hữu cơ trong sản xuất hành và biện pháp bảo quản hành bằng rơm rạ tại Hải Dương

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

2018

2019

12.

DP2018.03

Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình

TS. Hồ Ngọc Ninh

2018

2019

13.

ĐP.2018.07

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tạo lập quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

2018

2018

14.

ĐP2018.VNCPHTC.01

Ứng dụng và sản xuất hai gioongs ngô nếp lai chọn tạo trong nước HUA601 và ADI688 có năng suất và chất lượng cao tại tỉnh Hải Dương

ThS. Phạm Quang Tuân

2018

2018

15.

177-2017/HĐKN

Nghiên cứu hoàn thiện và quảng bá phân đa yếu tố Lâm Thao chất lượng cao chuyên dùng cho rau

PGS.TS. Nguyễn Như Hà

2017

2019

16.

DP2017.11

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến phục vụ công tác quản lý đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền

2017

2019

17.

DP2017.10

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đăk Lăk

PGS.TS. Mai Thanh Cúc

2017

2019

18.

DP2018.04

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bia quả

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

2017

2019

19.

ĐP.2017.KT.03

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHU VỰC NÔNG THÔN, TỈNH HƯNG YÊN

PGS.TS. Ngô Thị Thuận

2017

2019

20.

ĐP2017.CN

Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La

TS.Trần Hiệp

2017

2019

21.

ĐP.2017.NH01

Phục tráng nguồn gen cây lúa Tả Củ tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

2017

2018

22.

ĐP.2017.QLĐĐ01

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

TS. Nguyễn Văn Quân

2017

2018

23.

ĐP.2017.QLĐĐ02

Thực trạng và giải pháp tạo quỹ đất phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

PGS.TS. Trần Trọng Phương

2017

2018

24.

DP2017.KT.02

Đánh giá hiệu quả một số cây trồng,vật nuôi ttreen cao nguyên Mộc Châu và đề xuất định hướng giải pháp cho phát triển chăn nuôi và trồng trọt trên địa bàn

TS. Nguyễn Thị Thủy (KE)

2017

2018

25.

ĐP2017.KT

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết theo chuỗi giá trị vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

2017

2018

26.

ĐP.2016.01

Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía có khả năng sinh trưởng cao bằng công nghệ sinh học phân tử

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

2016

2019

27.

ĐP2016.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho ong chúa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mật phục vụ xuất khẩu tại Bắc Giang.

PGS.TS. Phạm Hồng Thái

2016

2018

28.

ĐP.2016.04

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống và hình thành vùng sản xuất lúa Nếp Tan Co Giàng hàng hóa tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

2016

2018

29.

22/HĐ-KHCN

Mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình và nhà đầu tư. Kinh nghiệm từ các địa phương trong nước và giải pháp đối với tỉnh Sơn La.

Lê Thị Minh Châu

2016

2017

30.

ĐP.2016.NH.01

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng gừng dưới tán cây ăn quả tại Hải Dương

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

2016

2017

31.

ĐP2016.05

Nghiên cứu các giải pháp đổi mới hình thức tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Bình

TS. Nguyễn Công Tiệp

2016

2017

32.

ĐP.2016.05

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và tiềm năng của cao nguyên Nà Sản phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

GS.TS. Phạm Tiến Dũng

2016

2017

33.

ĐP.2016.TB-CT/XH07/16-17

Nghiên cứu các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ gia cầm theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

2016

2017

34.

ĐP.2016.02

Nghiên cứu khả năng thích ứng, xây dựng mô hình trình diễn cây sacha inchi tại Thái Bình

ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng

2016

2017

35.

ĐP.2015.07

Nghiên cứu thử nghiệm một số giống diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd) nhập nội trên vùng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS. Nguyễn ích Tân

2015

2018

36.

ĐP.2015.03

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Quả Bảo Thắng” dùng cho sản phẩm Na, Nhãn, Chanh của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

GS.TS. Nguyễn Văn Song

2015

2017

37.

ĐP.2015.01

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải lai chín sớm Phù Cừ” dùng cho sản phẩm vải quả của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng YênTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải lai chín sớm Phù Cừ” dùng cho sản phẩm vải quả của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

GS.TS. Nguyễn Văn Song

2015

2017


 

Ghi chú: Học hàm, học vị cập nhật đến ngày 18/5/2019