TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn )

1

Châu Á

Thái Lan

Biên bản ghi nhờ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ĐH Kasersart Thái Lan

6/9/2018

 6/9/2023

 

2

Châu Á

Uzbekistan

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tashkent State Agrarian University

01/03/2018

01/03/2023

 

3

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và College of Fisheries Science, Pukyong National University

01/02/2018

01/02/2023

Thiếu xác nhận của lãnh đạo Pukyong National University

4

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Department of Convergence Medical Science/BK21Plus "Team for Anti-Anging Biotechnology and Industry", Gyeongsang National University

02/02/2018

02/02/2021

 

5

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Kyungsung University

20/04/2018

20/04/2023

 

6

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và The Korea Institute of Science and Technology

09/10/2018

09/10/2023

 

7

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Kyungpook National University về chương trình đào tạo KHCTT bằng kép

16/10/2018

 

Biên bản ghi nhớ không xác định thời hạn

8

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Graduate School of Horticulture and Faculty of Horticulture, Chiba University

16/02/2018

16/02/2028

ký gốc 17/02/2003

9

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và National Institute of Animal Health, National Agriculture and Food Research Organization (NIAH/NARO)

11/05/2018

31/03/2023

 

10

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và The Center for Southest Asian Studies, Kyoto University

19/7/2018

19/07/2021

 

11

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Asia Africa Greening Corporation (AAG)

24/07/2018

31/12/2022

 

12

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Sea Water Chemical Institute Inc.

27/8/2018

27/08/2023

Tự động gia hạn 5 năm tiếp theo

13

Châu Á

Đài Loan

Biên bản ghi nhớ giữa Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và College of Electrical Engineering and Computer Science, National Taipei University of Technology (Taipei Tech)

24/04/2018

24/4/2023

 

14

Châu Á

Đài Loan

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và National Chung Hsing University

10/05/2018

10/05/2023

Tự động gia hạn 05 năm/lần

15

Châu Á

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Jiangnan University

15/11/2018

15/11/2021

Tự động gia hạn thêm 03 năm

16

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tianjin Agricultural University

14/09/2018

14/09/2023

 

17

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Guangxi University

08/12/2018

08/12/2023

Ký gốc ngày 18/8/2011 (tiếng Trung và tiếng Việt)

18

Châu Âu

Hy Lạp

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and Technological Educational Institute (T.E.I) of Central Macedonia, Greece

28/03/2018

28/03/2023

 

19

Châu Âu

Nga

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and Kemerovo State Agricultural Institute, Russia

04/12/2018

04/12/2023

 

20

Châu Âu

Bulgaria

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and South-West University “Neofit Rilski”- BULGARIA

28/03/2018

28/03/2023

 

21

Châu Âu

Bulgaria

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and  Bulgarian Agricultural Academy, Bulgaria

28/05/2018

28/05/2023

 

22

Châu Âu

Bulgaria

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA and  the Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria

10/05/2018

10/05/2023

 

23

Châu Âu

Pháp

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and  Institut Polytechnique Unilasalle (UniLaSalle), France

05/09/2018

05/09/2023

 

24

Châu Âu

Hà Lan

Memorandum of Understanding for a reciprocal Student Exchange Agreement between HAS University of Applied Sciences and National University of Agriculture

17/10/2018

08/01/2020

 

25

Châu Âu

Ailen

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and the National University of Ireland Galway (NUI Galway)

10/01/2018

30/9/2023

 

26

Châu Âu

Thụy Sĩ

Memorandum of Cooperation between Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and the University of Zurich (UZH), Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich, Switzerland

13/8/2018

13/8/2023

 

27

Châu Âu

Thụy Sĩ

Agreement for Student Exchange between the Faculty of Agronomy, Vietnam National University of Agriculture (VNUA) and the Faculty of Science, University of Zurich (UZH), Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich, Switzerland

13/8/2018

13/8/2023

 

28

Châu Phi

Haiti

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tổ chức Rose Blance Fondation, Haiti

04/12/2018

04/12/2023

 

29

Châu Mỹ

Hoa Kỳ

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Kansass State University, Manthattan

 2/1/2018

 2/1/2023

 

30

Châu Mỹ

Canada

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và University of Saskatchewan, Saskatoon

 4/2018

 4/2023

 

31

Châu Mỹ

Canada

Biên bản thỏa thuận trao đổi sinh viên Đại học và sau đại học giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và University of Saskatchewan, Saskatoon

 4/2018

 4/2023

 

32

Châu Á

Thái Lan

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Kasetart University

 6/9/2018

 6/9/2023

 

33

Châu Phi

CH Sierra Leone

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Sierra Leone

24/82018

24/82023