TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn lần 1/2)

1

Châu Á

Đài Loan

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và the National Taiwan Ocean University

15/06/2015

15/06/2020

 

2

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Chonbuk National University

01/05/2015

01/05/2020

 

3

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Trường ĐH Ajou

10/09/2015

10/09/2020

 

4

Châu Á

Hiệp hội

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và GMS University Consortium

08/07/2015

 

 

5

Châu Á

Israel

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Ramat Negev International Training center for Advanced Agriculture

05/01/2015

05/01/2020

 

6

Châu Á

Lào

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và trường cao đẳng Laosamphanmitmaity

07/07/2015

07/07/2020

 

7

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và between The MEXT Program for Leading Graduate Schools, "Women Leaders Program to promote Well-being in Asia", Nagoya University

01/2015

01/2017

 

8

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Yamagata University

06/2015

06/2020

 

9

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Tokyo University of Agriculture and Technology

2015

2020

 

10

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và University of Miyazaki

2015

2017

 

11

Châu Á

Pakistan

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Benazir Bhutto Shaheed University

10/02/2015

02/2020

 

12

Châu Á

Philipines

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Eastern Samar State University

07/2015

07/2020

 

13

Châu Á

Philipines

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Philippine Carabao Center

11/11/2015

11/11/2020

 

14

Châu Âu

Ireland

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và University College Cork- National University of Ireland, Cork

22/10/2015

22/10/2020

 

15

Châu Âu

Italy

Thỏa thuận hợp tác trao đổi tín chỉ giữa HVNNVN và University of Pisa, Italy theo chương trình Eramus+

2015

2017

 

16

Châu Âu

Ucraina

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và National University of Life Science and Environment, Ucraina

03/11/2015

03/11/2020

 

17

Châu Mỹ

Canada

 Memorandum of Understanding between Faculty of Veterinary Medicine, VNUA and Faculty of Veterinary Medicine, The Université De Montréal, Canada

 10/2015

 10/2020