TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn lần 1/2)

1

Châu Á

Đài Loan

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và ĐH sư phạm quốc gia Chương Hóa (National Changhua University of Education)

11/12/2014

11/12/2019

 

2

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Daegu Health College

07/07/2014

07/07/2019

 

3

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN vàYamagata University

01/06/2014

31/03/2015

 

4

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Rakuno Gakuen University

07/2014

07/2019

 

5

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và IC NET LIMITED

20/07/2014

31/08/2014

 

6

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và between Graduate school of Science and Engineering at Saitama University

09/2014

09/2019

 

7

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Faculty of Agriculture, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental sciences and School of Agriculture, Kyushu University

19/09/2014

19/09/2019

 

8

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và IC NET LIMITED

01/12/2014

31/12/2014

 

9

Châu Á

Lào

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Northern Agriculture and Forestry College

18/04/2014

18/04/2019

 

10

Châu Á

Lào

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Savannakhet University

23/04/2014

 

 

11

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Rajamangala University of Technology Isan

26/05/2014

26/05/2019

 

12

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

18/06/2014

18/06/2019

 

13

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University and Faculty of Animal Sciences

17/12/2014

17/12/2019

 

14

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Maejo University

30/12/2014

30/12/2019

 

15

Châu Âu

Anh

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và  Aston University

09/2014

09/2019

 

16

Châu Âu

Belarus

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Belarusian State University

25/11/2014

25/11/2019

 

17

Châu Âu

Hà Lan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và HAS University of Applied Sciences

17/06/2014

17/06/2019

 

18

Châu Âu

Hungary

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Kaposvar University

28/11/2014

11/2019

 

19

Châu Âu

Nga

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Krasnoyarsk state agrarian University

16/05/2014

16/05/2024

 

20

Châu Mỹ

Chi Lê

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Agriculture National Research Institute

07/11/2014

07/11/2019

 

21

Châu Mỹ

Mỹ

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Monsanto

08/08/2014

 

 

22

Châu Úc

Australia

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và the University of Western Australia

03/2014

03/2019