TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn lần 1/2)

1

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Viral Infectious Disease Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Bio technology (KRIBB), and Green Cross Veterinary Products (GCVP)

23/05/2013

23/05/2016

 

2

Châu Á

Indonesia

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Sebelas Maret University

04/2013

04/2018

 

3

Châu Á

Indonesia

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Sriwiraya University

02/08/2013

02/08/2018

 

4

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Yamagata University

01/04/2013

31/03/2014

 

5

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và University of Tsukuba

16/12/2013

16/12/2018

 

6

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Suranaree University of Technology

04/2013

04/2018

 

7

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Loei Rajabhat University

22/07/2013

22/07/2018

 

8

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Viện khoa học nông nghiệp Quảng Tây

01/2013

12/2015

 

9

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và  Yunnan Agricultural University

17/05/2013

17/05/2018

 

10

Châu Mỹ

Mỹ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và University of california, Riverside,USA

29/05/2013

29/05/2018

 

11

Châu Mỹ

Mỹ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và College of Agricultural and Environmental Sciences, the university of California

14/06/2013