New Page 1

TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn lần 1/2)

1

Châu Á

Đài Loan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và National Formosa University

2/2011

2/2016

 

2

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Gyeongsang National University

05/01/2011

05/01/2016

 

3

Châu Á

Lào

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Công ty TNHH Buntaphan Việt Nam về thí điểm thực tập nghề dành cho sinh viên năm cuối khoa Thú y và khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản tại công ty TNHH Buntaphan, Lào

2011

2012

 

4

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Institute of Agricultural Machinery (IAM), Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (BRAIN)

03/2011

03/2016

 

5

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Walailak University

12/2011

12/2016

 

6

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và trường ĐH Thành Đông

02/08/2011

02/08/2016

 

7

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Guangxi Academy of Agricultural Sciences

23/02/2011

23/02/2016

 

8

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và trường Đại học Trường Giang

09/06/2011

09/06/2014

 

9

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Yangtze University

09/06/2011

09/06/2016

 

10

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Đại học Quảng Tây

18/08/2011

18/08/2016

 

11

Châu Âu

Anh

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Hartpury College

17/02/2011

17/02/2016

 

12

Châu Âu

Bỉ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và tỉnh Lâm Đồng giữa UBND tỉnh Lâm Đồng-Chính quyền tỉnh đông Flanders vương quốc Bỉ

03/03/2011

03/03/2016

 

13

Châu Âu

Bỉ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và ĐH Liege, Bỉ

11/04/2011

11/04/2016

 

14

Châu Âu

Bỉ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và trường ĐH Tự do Bruxelles, Bỉ

11/04/2011

11/04/2016

 

15

Châu Âu

CH Séc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và The university of south Bohemia in Ceske Budejovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, South Bohemian Research Center of Aquaculture and Biodiversity of Hydrocenoses

08/11/2011

 

 

16

Châu Âu

CH Séc

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Czech University of Life Sciences Prague

11/2011

11/2016

 

17

Châu Mỹ

Mỹ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và The Regents of the University of California,  on behalf of the Davis Campus

03/2011

03/2015

 

18

Châu Mỹ

Mỹ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Board of regnets of the university of Nebraska on behalf of the university of Nebraska-Lincoln

28/04/2011

28/04/2016

 

19

Châu Mỹ

Mỹ

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Colorado State University, Fort Collins, Colorado USA

19/12/2011

19/12/2016

 

20

Châu Phi

Congo

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và The Ecole Regionale Post-Universitaire d'Amenagement et de Gestion Integree des Forets et Territoire Tropicaux (ERAIFT_ Universite de Kinshasa/ Kinshasa - Republique Democratique du Congo

17/11/2011

17/11/2016

 

21

Châu Úc

Australia

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Southern Cross University, Australia. for the establishment of a proposed educational collaboration

06/2011