Chương trình Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm (giảng dạy bằng tiếng Anh) tại trường Đại học Nha Trang trong khuôn khổ chương trình VLIR Network Vietnam hợp tác giữa các viện trường của Việt Nam (VNUA, CTU, NTU, HE) và Đại học Leuven và Đại học Ghent, VQ Bỉ. Chi tiết có tại các file đính kèm.

Ban HTQT