HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

__________________ 

Số: 19 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tham dự Chương trình liên kết đồng cấp bằng tại ĐH Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

 

Trong khuôn khổ hợp tác liên kết đào tạo quốc tế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc (CNU), CNU thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình cho năm học 2019 – 2020 ngành Chăn nuôi và Khoa học cây trồng.

Địa điểm: Trường ĐH Quốc gia Chungnam, Daejeon, Hàn Quốc

Thời hạn chuẩn bị hồ sơ và đăng ký: 31/5/2019

Học phí: 2.000 – 2.400 USD/năm học (đã được giảm 50% học phí theo chương trình)

Các chi phí khác: Sinh viên tự túc các chi phí vé máy bay, ăn, ở, đi lại, chi phí sinh hoạt khi học tại CNU. Sinh viên được ưu tiên ở tại kí túc xá của trường với mức phí ưu đãi.

Tổng chi phí dự kiến: 7.350 – 7.750 USD/năm học

Số lượng sinh viên: 05 - 07 sinh viên/ngành

Điều kiện tham dự:

-    Là sinh viên các ngành Chăn nuôi, Khoa học cây trồng đã hoàn thành tối thiểu 2 năm học tại Học viện

-    Có chứng chỉ tiếng Hàn (TOPIK 4 trở lên) hoặc tiếng Anh (tối thiểu TOEIC 700, TOEFL CBT 197, TOEFL iBT 71, TEPS 600, IELTS 5.5)

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-    Đơn đăng ký (theo mẫu của CNU)

-    Chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực

-    Giới thiệu bản thân (theo mẫu của CNU)

-    Kế hoạch học tập (theo mẫu của CNU)

-    Bảng điểm đại học (tiếng Anh và được xác thực bởi Đại sứ quán Hàn Quốc)

-    Giấy khai sinh và hộ khẩu (bản sao công chứng, tiếng Anh)

-    Hộ chiếu photo

-    Cam kết hỗ trợ tài chính (theo mẫu của CNU)

-    Chứng minh tài chính

-    02 thư giới thiệu

-    Ảnh 3.5cm x 4.5cm, nền trắng

Tài liệu tham khảo và mẫu đính kèm thông báo này.

Thông tin liên hệ:

-    Trường ĐH QG Chungnam, Hàn Quốc: Ms. Choi Seunghee, Tel: +82-42-821-8826, email: sh.choi@cnu.ac.kr

-    Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Ms. Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, SĐT: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên Học viện đăng ký tham gia.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên