HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số: 34/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

SEMINAR: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2019

 

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP), một chương trình hàng năm của Phái đoàn Ngoại giao Hoa kỳ, tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng.

Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới, xu hướng tính dục hay các mối quan hệ.

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Các lĩnh vực thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ

 (Thông tin chi tiết xem tại https://vn.usembassy.gov/vi/pr05042018/)

Để giúp cán bộ, giảng viên quan tâm hiểu rõ hơn về Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức buổi Seminar: Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2019: Cơ hội và cách thức ứng tuyển.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Tầng 2 Nhà Hành chính

Thời gian: Từ 9:30 – 11:00, Thứ 3 ngày 17 tháng 04 năm 2018

Chương trình dự kiến

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

09:30 – 09:35

Giới thiệu thành phần tham dự và chương trình dự kiến

Lãnh đạo Ban HTQT

09:35 – 10:00

Giới thiệu chi tiết Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2019 (VSP 2019)

Bà Đỗ Thu Hương, Trợ lý Chương trình VSP

10:00 – 10:15

Phương pháp viết Đề xuất nghiên cứu (Research Proposal Writing) để ứng tuyển.

Ông Bob Thaler– Học giả VSP 2018 – Đang nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Chăn Nuôi.

10:15 – 11:00

Hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm

 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms. Lê Thị Thanh Phương, chuyên viên Ban HTQT, ĐT: 62617549 hoặc 098.983.9867.

Ban HTQT trân trọng kính mời các thầy cô đến tham dự buổi Seminar và đề nghị các khoa giúp thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự.

 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Tổ thư ký;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy