HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 30/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Mời nộp đề xuất nghiên cứu hợp tác với các nhà khoa học Anh về lĩnh vực

khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ khí thuộc Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF)

 

Đại sứ quán Anh trân trọng thông báo các nhà khoa học Việt Nam quan tâm liên lạc với các đối tác nghiên cứu tại Anh để xây dựng và nộp đề xuất nghiên cứu cho Hội đồng Nghiên cứu Vương quốc Anh (RCUK). Chương trình thuộc khuôn khổ Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (UK Government’s Global Challenges Research Fund - GCRF) trị giá 1,5 tỉ Bảng do Chính phủ Anh tài trợ cho những nghiên cứu hàng đầu nhằm giải quyết thách thức ở các nước đang phát triển.

Lĩnh vực nghiên cứu: khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ khí. Quỹ không tài tợ cho lĩnh vực khoa học xã hội và nghiên cứu y khoa.

Điều kiện tham gia: Các nhà khoa học Anh quốc đứng tên chủ trì đề xuất và các nhà khoa học đối tác tại nước ngoài là đồng chủ trì  đều đang là trưởng các nhóm nghiên cứu về lĩnh vực phụ trách (có minh chứng kèm theo), đồng thời có ít nhất 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu tích cực sau tiến sĩ.

Kinh phí tài trợKinh phí tài trợ tối đa không quá £225,000 bảng Anh cho thời gian thực hiện trong 3 năm (tối đa £75,000 bảng Anh mỗi năm). Kinh phí tài trợ có thể được sử dụng linh hoạt cho các hoạt động liên quan trực tiếp đến hỗ trợ hợp tác giữa chủ nhiệm đề xuất và nhóm nghiên cứu.

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 03 tháng 05 năm 2018

Thông tin chi tiết về nội dung chương trình tài trợ xin tham khảo tại website và các file đính kèm

https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-collaborations/

*Năm ngoái, nhóm hợp tác nghiên cứu của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Nottingham đã nhận được tài trợ của chương trình này. Một số gợi ý về cách tìm kiếm các đối tác tại Anh có tại file tham khảo phía dưới.

Cán bộ phụ trách chương trình của ĐSQ Anh tại Hà Nội

Phan Thị Liên Hương (Ms.) 

Research and Innovation Programme Manager 

British Embassy Hanoi, Central Building, 31 Hai Ba Trung, Hanoi 

ĐT: +84 24 3936 0500 máy lẻ 2297; quay số trực tiếp: +84 24 3936 0597

DĐ: +84 (0) 904 461 817 | FTN: 8493 2297

Email: phan.huong@fco.gov.uk 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trong Học viện quan tâm phối hợp với các đối tác Anh quốc đăng ký nộp đề xuất dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN