Trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm thông qua các trường đại học đối tác ASEAN (dự án HRD) hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về Chuỗi giá trị thực phẩm.
Thời gian: Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 12/8/2016.
Địa điểm: Hội trường 207 - Giảng đường Nguyễn Đăng và Phòng học C101 - Giảng đường C (chi tiết trong Chương trình kèm theo).
Nội dung: Cập nhật kiến thức về chuỗi giá trị thực phẩm và kỹ năng cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm, kết nối các trường đại học Đông Nam Á với khối doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước thông qua các hoạt động thực tế tại các doanh nghiệp thuộc ngành công nghệ thực phẩm.
Ngôn ngữ: Việt – Nhật (có phiên dịch).
Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm tham gia. Sinh viên đăng ký tham gia khóa tập huấn vui lòng liên hệ đơn vị phối hợp - Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tel: 04 62617718, email: vpkcntp@vnua.edu.vn).


Ban Hợp tác quốc tế