HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 29/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Hội thảo Du học Đức của DAAD Hà Nội


Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Hà Nội (DAAD Hà Nội) tổ chức định kỳ các Hội thảo liên quan đến chủ đề Du học Đức cho tất cả các Bạn quan tâm -miễn phí và không cần đăng ký trước, cụ thể như sau:

1.   Hội thảo trực tuyến "Học tập tại Đức"

Chương trình giới thiệu trực tuyến từ các Trường Đại học! Đặt trực tiếp các câu hỏi của Bạn. Nhận các thông tin và liên hệ cần thiết để chuẩn bị du học tại Đức từ đại diện 15 trường Đại học Đức sau:

·   RWTH Aachen University

·   Berlin School of Economics and Law

·   Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg

·   Jacobs University Bremen

·   Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) – University of Applied Sciences

·   Technische Universität Dresden

·   UAS Esslingen – Graduate School

·   Professional Association German as a Foreign and Second Language (FaDaF e.V.)

·   Hof University of Applied Sciences

·   University of Konstanz

·   Technical University of Munich (Asia campus, TUM Asia)

·   Offenburg University

·   Schmalkalden University of Applied Sciences

·   TestDaF-Institut

 

Thời gian: 15:00 – 18:00 chiều các ngày từ thứ ba (20/3/2018) đến thứ năm (22/3/2018)

Cách thức: tham gia trực tuyến tại đường link https://www.daad-vietnam.vn/vi/2018/02/21/hoi-thao-truc-tuyen-hoc-tap-tai-duc/ . 

Chương trình chi tiết hội thảo có tại https://daad-publish.reflact.com/content/connect/c1/7/en/events/event/shared/88001/event_landing.html?sco-id=54167&campaign-id=VietWebV&_charset_=utf-8

 

2.   Hội thảo với chủ đề: “uni-assist là gì? Tại sao cần sử dụng uni-assist và xin Giấy mời học qua uni-assist như thế nào?”

Thời gian: vào lúc 14:00, thứ sáu, ngày 30.03.2018.

Địa điểm:        Hội Trường lớn, tầng 1,
Trung tâm Việt-Đức, trong
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa

Hướng dẫn cách đến Trung tâm Việt-Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội:
Xe đạp và xe máy: Vào cổng Giải Phóng, cổng Đại Cồ Việt hay cổng Trần Đại Nghĩa và gởi xe đạp tại nhà giữ xe sau nhà D2A gần cổng Parabol / đường Giải Phóng.
Xe bus:

·  Số 03, 21, 25, (26), 28, 32 và 41: Trạm Giải Phóng / Bách Khoa.

·  Số 18 và 31: Trạm cuối Bách Khoa.

·  Số (26), 35, 44 và 51: Trạm Đại Cồ Việt.

·  Số 18, 23 và (26): Trạm Lê Thanh Nghị.

·  Số (23), (26) và 31: Trạm KTX Bách Khoa.

Các thông tin về hội thảo hướng dẫn du học tại Đức do DAAD tổ chức liên tục được cập nhật tại website www.daadvn.org/hoithao

 Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ và sinh viên quan tâm tham dự các sự kiện trên./.

           

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Tổ thư ký, Tổ QBTS;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên