HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 28/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

 

      THÔNG BÁO

Về học bổng thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học sự sống Warsaw, Ba Lan

 

Trong khuôn khổ chương trình học bổng Lukasiewicz do Bộ Khoa học và Đào tạo Ba Lan tài trợ, trường Đại học Khoa học sự sống Warsaw (Warsaw University of Life Sciences – SGGW) thông báo tuyển ứng viên theo học chương trình thạc sĩ tại Ba Lan như sau:

Điều kiện dự tuyển:

-  Là công dân của một trong những quốc gia sau: Angola, Chile, Ethiopia, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Colombia, Mexico, Myanmar, Nigeria, Palestine, Peru, Nam Phi, Senegal, Tanzania, Việt Nam

-  Sinh viên đã tốt nghiệp bậc đại học (được cấp bằng sau năm 2014) hoặc sinh viên đang là năm cuối của năm học 2017/2018 và thuộc các ngành/chuyên ngành sau: khoa học, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, lâm nghiệp và khoa học thú y (tham khảo các chương trình học bằng tiếng Anh của trường WULS-SGGW: http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/information-for-students/sggw-studies-in-english/degree-programmes ).

-  Chưa có bằng Thạc sĩ

-  Thông thạo tiếng Anh, tối thiểu chứng chỉ tiếng Anh B2

-  Không phải sinh viên của một trường đại học tại Ba Lan

Quyền lợi:

-  Ứng viên sẽ nhận được học bổng trị giá 1500 Zloty Ba Lan (PLN)/tháng (tối đa 12 tháng cho năm học đặc biệt).

-  Ngoài ra:
+ trong năm đầu theo học, học bổng mỗi tháng sẽ tăng lên 500 PLN để hỗ trợ sinh viên ổn định cuộc sống ban đầu tại Ba Lan,
+ trong năm cuối theo học, học bổng tháng cuối sẽ tăng thêm 500 PLN để hỗ trợ cho sinh viên làm đề tài thạc sĩ 

Hồ sơ dự tuyển (các giấy tờ bằng tiếng Việt phải có bản dịch công chứng tiếng Anh hoặc tiếng Ba Lan kèm theo):

-  Bản scan hộ chiếu,

-  Photo CMTND,

-  Mô tả luận văn thạc sĩ sẽ thực hiện,

-  Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, trong trường hợp là sinh viên năm cuối phải có chứng nhận bảng điểm tính đến kỳ thi gần nhất và ngày dự kiến tốt nghiệp,

-  Bản sao chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu B2,
-  Giấy khám sức khỏe chứng nhận đủ điều kiện học tập các ngành đã đăng ký tại nước ngoài. Giấy khám sức khỏe được cấp từ ngày 01/9/2017 trở lại đây.

Thời hạn dự tuyển: ứng viên nộp hồ sơ dự tuyến trực tuyến tại https://programs.nawa.gov.pl/login  trước 3 pm CET ngày 11 tháng 5 năm 2018

Thông tin liên hệ:

Ewelina Belkiewicz
ERASMUS+ Program Administrator

International Relations Office

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW
166 Nowoursynowska str. [building 8, room 20], 02-787 Warsaw, Poland
+48 22 59 310 45

Email: ewelina_belkiewicz@sggw.pl    

 

Chi tiết về học bổng có tại địa chỉhttps://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-ignacy-lukasiewicz-scholarship-programme

Địa chỉ nộp hồ sơ:

-  Ứng viên chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tuyến tại https://programs.nawa.gov.pl/login

-  Ứng viên đồng thời gửi bản scan hồ sơ đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Dương Thị Minh Phượng, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617543, email: dtmphuong@vnua.edu.vn) để hỗ trợ thủ tục liên quan (nếu cần).

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm dự tuyển./.

         

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Tổ thư ký, Tổ QBTS,

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên