Học bổng Shinnyo-en
13:47 24/09/2018
Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng Hồ sơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển, kế hoạch phỏng vấn sinh viên trúng tuyển vòng 2 xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 như sau:
17:01 17/11/2017
Căn cứ kế hoạch số 1323/KH-HVN ngày 03/11/2017 về việc tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018 của các nhà tài trợ cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban CTCT&CTSV xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng cụ thể như sau:
09:27 16/11/2016
Căn cứ Công văn số 35 CV/QKH ngày 03/11/2016 của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc xét cấp học bổng Shinnyo-en (Nhật Bản) năm học 2016 - 2017 cho 15 sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
26/01/2016
Ngày 22/01/2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2015 - 2016 cho 25 sinh viên của Học viện (có bản danh sách kèm theo).
26/01/2016
Ngày 22/01/2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2015 - 2016 cho 25 sinh viên của Học viện (có bản danh sách kèm theo).
25/01/2016
Ngày 22/01/2016, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng “Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi” năm học 2015 - 2016 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap