HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 42 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng sau đại học ngành Thương mại quốc tế tại Ấn Độ

Đại sứ quán Ấn Độ thông báo cấp học bổng đào tạo sau đại học ngành Thương mại quốc tế dành cho sinh viên nhóm nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam).

Số lượng học bổng: 20 suất học bổng toàn phần gồm vé máy bay khứ hồi, ăn, ở, học phí và các chi phí cho sách vở và đồ dùng học tập. 

Trường đại học Ấn Độ tiếp nhận đào tạo: Học viện Ngoại thương, New Delhi. 

Thời gian: 11 tháng, khai giảng vào tháng 6/2018. 

Điều kiện dự tuyển:

·   Tốt nghiệp đại học với số điểm tối thiểu 50/100;

·   Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc; 

·   Thành thạo tiếng Anh. 

Hồ sơ dự tuyển:

·   1 Tờ khai theo mẫu (kèm theo Thông báo); 

·   1 Thư giới thiệu của cơ quan nơi đang công tác; 

·   1 CV; 

·   1 Giấy khám sức khỏe (theo mẫu của bệnh viện được phép cấp cho sinh viên đi du học nước ngoài); 

·   Bằng cử nhân và bảng điểm;

·   Bản sao hộ chiếu, CMTND và giấy khai sinh. 

·   Lưu ý: Tất cả giấy tờ bằng tiếng Anh hoặc được dịch công chứng sang tiếng Anh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Muộn nhất ngày 10/05/2018. 

Thông tin tham khảo: Kèm theo Thông báo.

Liên hệ và nộp hồ sơ: Bản gốc hồ sơ dự tuyển: Ứng viên gửi hồ sơ đến Đại sứ quán Ấn Độ (cán bộ phụ trách: Ms. T.T. Tuyết) , số 58-60 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tel: 04-38244990, Email:  scholarships.hanoi@mea.gov.in. Ứng viên có hồ sơ được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn tại Đại sứ quán.

Bản scan hồ sơ dự tuyển (01 file pdf scan màu, rõ nét, đặt tên file bằng họ tên ứng viên dự tuyển): Ứng viên gửi hồ sơ scan đến Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: +84 4 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm tham gia dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các khoa liên quan trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên