HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 55/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng nghiên cứu 2018 - 2019 tại WorldVeg - Đài Loan

Trung tâm Rau Thế giới - Đài Loan (WorldVeg) cung cấp cơ hội cho học viên cao học và nghiên cứu sinh từ khắp nơi trên thế giới được thực hiện một phần chương trình cấp bằng của họ tại trụ sở chính hoặc tại một trong những trung tâm khu vực của WorldVeg. Sinh viên làm việc trong 04 chương trình hàng đầu của WorldVeg: Chuỗi giá trị an toàn và bền vững; Chế độ dinh dưỡng lành mạnh; Đa dạng và cải thiện các loại rau; Tác động kích hoạt.

Trung tâm hợp tác với các trường đại học để giúp sinh viên đăng ký và có được bằng cấp. Các nhà khoa học của WorldVeg sẽ hỗ trợ sinh viên trong các dự án nghiên cứu đang diễn ra, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với lĩnh vực khoa học quan tâm và chuyên môn của sinh viên, có sự tham khảo ý kiến ​​của sinh viên và tư vấn của khoa chuyên môn thuộc trường đại học sẽ cấp bằng.

Học bổng: Trong giai đoạn 2018-2019, Trung tâm dự định tiếp nhận 15 học viên cao học và 10 nghiên cứu sinh từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu tại trụ sở chính ở Đài Loan. Tổng cộng 25 học bổng toàn phần sẽ được cung cấp. Một học bổng đầy đủ bao gồm những khoản sau đây:

- Một khoản trợ cấp 500 đô la Mỹ / tháng để trang trải chi phí sinh hoạt tại Đài Loan

- Chỗ ở tại Trụ sở chính WorldVeg  trong thời gian lưu trú tại Đài Loan

- Vé máy bay khứ hồi đến/đi từ Đài Loan

- Bảo hiểm du lịch và y tế.

Đối tượng dự tuyển: Công dân các nước Nam Á và Đông Nam Á gồm Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka và Bhutan. Sinh viên thuộc các quốc gia khác có thể nhận một phần học bổng.

Thời lượng học tập/nghiên cứu:

- Học viên cao học: 6 tháng.

- Nghiên cứu sinh: 6 - 24 tháng.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 25 tháng 6 năm 2018

Giáo sư hướng dẫn: Sinh viên sẽ được các nhà khoa học từ WorldVeg đồng hướng dẫn trên cùng giáo sư hướng dẫn của sinh viên. Trong trường hợp cần thiết, sinh viên được đào tạo bổ sung, ví dụ: phương pháp nghiên cứu, quản lý dữ liệu và viết khoa học.

Các chủ đề nghiên cứu:  Tham khảo tại https://avrdc.org/download/application-forms/MS_PhD-student-research-topics-May-2018.pdf.

Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn dự tuyển (tải tại https://avrdc.org/student-research/);

- Thư bày tỏ ý tưởng (không quá 02 trang);

- Bản sao hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch (CV), quá trình học tập và làm việc (CV không quá 02 trang);

- Bằng chứng nhập học tại một trường đại học được công nhận đào tạo các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ;

- Thư ủy quyền của Trưởng khoa/Trưởng bộ môn cho phép sinh viên thực hiện nghiên cứu tại WorldVeg như là một phần của yêu cầu chương trình đào tạo.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Anh. Những giấy tờ bằng thứ tiếng khác cần được dịch chứng thực sang tiếng Anh.

Xét tuyển: Chỉ những ứng viên được lựa chọn phỏng vấn ảo mới được thông báo. Sinh viên trúng tuyển sẽ bắt đầu công việc nghiên cứu của mình càng sớm càng tốt, dựa trên một thỏa thuận được ký kết giữa sinh viên và WorldVeg.

Thông tin chi tiết chương trình: Tham khảo tại https://avrdc.org/student-research/.

Liên hệ giải đáp thông tin: bà Aileen Kuo (aileen.kuo@worldveg.org).

Nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển đến WorldVeg tại địa chỉ email: studentresearch@worldveg.org và cc. Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm tham gia dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN