HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 50 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản (IATSS Forum 2019)

 

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam thuộc Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương thông báo tới các ứng viên quan tâm về Chương trình Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019. IATSS Forum do Chủ tịch hãng HONDA - Ngài Soichiro Honda sáng lập từ năm 1985, dành cho các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng ở khu vực ASEAN. Từ năm 2018, IATSS Forum Vietnam ưu tiên cho các cán bộ, UBND, Đoàn Thanh niên, Hiệp hội doanh nghiệp, cá nhân có nhiều tiềm năng và có hiểu biết sâu sắc và có hiểu biết sâu sát về thực tế tại địa phương nhưng chưa có cơ hội học tập hoặc làm việc tại nước ngoài.

Số lượng học bổng: 04 suất. Học bổng IATSS Forum tài trợ toàn bộ tiền học phí, vé máy bay, phí xin visa, chi phí ăn ở, di chuyển tại Nhật.

Thời gian thực hiện:

·   Đợt 1 (kỳ IATSS thứ 61): 57 ngày kéo dài từ tháng 5-7/2019;

·   Đợt 2 (kỳ IATSS thứ 62): 57 ngày kéo dài từ tháng 9-11/2019.

Các hoạt động trong chương trình:

·    Nghiên cứu chuyên đề;

·    Tham quan thực tế;

·    Hoạt động nhóm;

·    Giao lưu văn hóa.

Điều kiện dự tuyển:

·   Là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi vào thời điểm kết thúc thời hạn nộp hồ sơ;

·   Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc full-time tại thời điểm nộp hồ sơ và có khả năng sắp xếp công việc để tham dự chương trình;

·   Có đầy đủ sức khỏe về thể chất và trí tuệ để tham dự chương trình;

·   Có khả năng Tiếng Anh tốt.

Hồ sơ dự tuyển: File đính kèm

·   Đơn ứng tuyển (theo mẫu);

·   02 Thư giới thiệu (theo mẫu);

·   02 ảnh (3 x 4 cm);

·   02 bài luận (bằng Tiếng Anh);

·   Chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 30/6/2018.

Chi tiết chương trình và mẫu đơn dự tuyển: Ứng viên tham khảo và tải thông tin tại http://iatssforum.vicc.org.vn/.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm nộp đơn dự tuyển. Hồ sơ chính thức gửi đến Trung Tâm Hợp tác Trí Tuệ Việt Nam (số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 024 3722 7443, email:  iatssvietnam@gmail.com) và bản scan hồ sơ được gửi tới Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228, Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Việt Long