HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 12 /TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v xét cấp học bổng Ưu đãi đặc biệt cho Tân sinh viên năm 2018

 

Nhằm tạo điều kiện cho tân sinh viên có cơ hội thuận lợi để học tập, rèn luyện, phát triển tài năng và hội nhập quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao tặng các suất học bổng ưu đãi đặc biệt cho tân sinh viên bao gồm:

1. HỌC BỔNG “SINH VIÊN XUẤT SẮC”

(Cơ hội học bổng du học đại học Nhật Bản, Hàn Quốc…, Học bổng Giáo sư, học bổng trao đổi sinh viên quốc tế, lựa chọn các khóa học Tiếng Anh/Kĩ năng mềm/Tin học)

- Đối tượng: Tân sinh viên thủ khoa, á khoa đầu vào toàn Học viện (Học bổng du học toàn phần tại Nhật Bản, Hàn Quốc… trị giá 3 tỷ đồng);

- Sinh viên thủ khoa đầu vào các khoa nhận học bổng Giáo sư.

 

2. HỌC BỔNG “TÀI NĂNG”

(Lựa chọn các khóa học Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Hàn Quốc, Kĩ năng mềm, Tin học, Khởi nghiệp, Sinh viên nghiên cứu khoa học)

- Đối tượng: Tân sinh viên có kết quả thi THPT đăng kí học vào các khoa của Học viện: 140 (Ưu tiên riêng 50 chỉ tiêu cho các ngành Xã hội học, Khoa học đất, Sư phạm KTNN, Tài nguyên nước).

Trị giá học bổng: 2-5 triệu đồng/suất.

 

3. HỌC BỔNG “QUYẾT TÂM VƯỢT KHÓ”

(Lựa chọn các khóa học Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Hàn Quốc, Kĩ năng mềm, Tin học, Khởi nghiệp sáng tạo, Học bổng doanh nghiệp)

- Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (Sinh viên khu vực 35A; Sinh viên vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Sinh viên từ Quảng Bình trở vào).

Trị giá học bổng: 2-5 triệu đồng/suất

 

4. HỌC BỔNG “PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ XANH”

(Lựa chọn khóa học Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Hàn Quốc, Kĩ năng mềm, Tin học, Khởi nghiệp sáng tạo, Học bổng doanh nghiệp)

- Đối tượng: Tân sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các huyện ngoại thành của Hà Nội: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Thạch Thất, Gia Lâm và Đông Anh.

Trị giá học bổng: 2-5 triệu đồng/suất

 

5. HỌC BỔNG “THẮP SÁNG TƯƠNG LAI”

(Lựa chọn các khóa học Tiếng Anh/Kĩ năng mềm/Tin học)

- Đối tượng:

+ Con em ruột của cán bộ viên chức của Học viện;

+ Anh/chị/em ruột của sinh viên/ học viên cao học/ nghiên cứu sinh đang học tập tại Học viện;

Trị giá học bổng: 3-5 triệu đồng/suất

 

* HỒ SƠ BAO GỒM:

- Đơn đăng ký Học bổng (Mẫu 01);

- 01 Bản photo Giấy khai sinh, 01 bản photo thẻ cán bộ/ sinh viên/ học viên cao/ nghiên cứu sinh (Đối với sinh viên đăng ký Học bổng loại 5)

- Giấy xác nhận của địa phương về điều kiện hoàn cảnh gia đình, đối tượng ưu tiên (nếu có);

Tân sinh viên chuẩn bị Hồ sơ nộp tại bàn Học bổng trong ngày nhập học hoặc gửi về P217, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 30/8/2018. Kết quả Học bổng dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày 15/9/2018 trên website Học viện.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Tổ Truyền Thông và Quan hệ công chúng phòng 217, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 024.6261.7578 hoặc 0901.639.266.

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa.

- Lưu: CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tất Thắng