HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Số:23/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng Hồ sơ

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng Hồ sơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển, kế hoạch phỏng vấn sinh viên trúng tuyển vòng 2 xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 như sau:

1. Kết quả xét tuyển: (tra cứu tại đây).

2. Kế hoạch phỏng vấn (Vòng 2)

- Căn cứ kết quả vòng hồ sơ, Học viện xét chọn 30 hồ sơ tân sinh viên K63 đạt kết quả tốt để phỏng vấn xét chọn thủ khoa tuyển sinh ĐH năm 2018 (danh sách kèm theo). Căn cứ kết quả vòng phỏng vấn, Học viện lựa chọn 4 ứng cử viên xuất sắc nhất nhận học bổng thủ Khoa, á khoa tuyển sinh đại học năm 2018.

Trong đó: Thí sinh thủ khoa sẽ được nhận học bổng du học toàn phần tại Nhật Bản; 3 thí sinh có điểm cao tiếp theo sau sẽ được nhận học bổng du học tại Trung Quốc.

- Những ứng cử viên có điểm cao tiếp theo sẽ được Học viện xem xét nhận các suất học bổng khác theo Chương trình học bổng ưu đãi chào đón tân sinh viên K63 của Học viện.

Thời gian phỏng vấn: Từ 14h-17h30 ngày 25/9/2018.

Địa điểm: Hội trường  C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đề nghị sinh viên tham gia vòng phỏng vấn có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, phòng 217, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 0976.872.293 hoặc truy cập website: vnua.edu.vn.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa CM, Ban HTQT, QLĐT.

- Lưu: CTCT&CTSV, TT&QHCC.

 

KT.TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tất Thắng