Ban CTCT&CTSV thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT trong học kỳ 2 năm học 2017-2018. 

Tổng số sinh viên được cấp HBKKHT: 1.833 sinh viên

Tổng số tiền HBKKHT được cấp trong kỳ 9.267.450.000 đồng (chín tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn 

Sinh viên có thắc mắc về HBKKHT đề nghị liên hệ văn phòng khoa trước ngày 07/5/2018.

Ban CTCT&CTSV