HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số: 37/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

 

Thông báo 

Chương trình trao đổi sinh viên AIMS năm học 2018-2019 tại Trường ĐH SEBELAS MARET, Indonesia

 

Trong khuôn khổ Chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á (AIMS) do Bộ Giáo dục của các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Nhật Bản và Trung tâm SEAMEO RIHED đặt trụ sở tại Thái Lan sáng lập với sự tham gia của hơn 60 trường đại học thành viên, Ban HTQT xin trân trọng thông báo và mời các sinh viên tham gia dự tuyển Chương trình trao đổi tín chỉ tại Trường ĐH SEBELAS MARET, Indonesia. 

(Thông tin về trường Đại học ĐH SEBELAS MARET tại https://uns.ac.id/en/). 

Nội dung hỗ trợ:

-   Miễn học phí;

-   Chỗ ở;

-   Đưa đón từ sân bay về Trường;

-   Cung cấp hệ thống sinh viên hỗ trợ. 

Các chi phí do sinh viên tự túc:

-   Vé máy bay khứ hồi;

-   Tiền ăn;

-   Phí làm hộ chiếu, visa + bảo hiểm.

-   Khác. 

Số lượng sinh viên: không giới hạn. 

Thời gian học tập: 

-   Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019: Bắt đầu từ tháng 8/2018 và kết thúc tháng 1/2019

Hoặc

-   Học kỳ 2 năm học 2018-2019: Bắt đầu từ tháng 2/2019 và kết thúc tháng 7/2019. 

Sinh viên xem danh sách các môn học trong file đính kèm để lựa chọn kỳ học phù hợp (Danh sách môn học). 

Công nhận tín chỉ trao đổi:

Số tín chỉ trao đổi tích lũy khi học tập tại Trường ĐH SEBELAS MARET, Indonesia được Học viện công nhận khi hoàn thành kỳ học (Trước khi đăng ký, các sinh viên trao đổi với khoa về môn học đăng ký để đảm bảo công nhận tín chỉ). 

Hồ sơ dự tuyển:

1)  Bảng điểm của tất cả các kỳ học đến thời điểm nộp đơn;

2) Bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc chứng nhận tương đương với trình độ B1, B2 của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế. Sinh viên của các lớp tiên tiến, chất lượng cao được miễn chứng chỉ tiếng Anh. Ứng viên có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn sử dụng được ưu tiên;

3) Đơn đề nghị cử đi học tập tại nước ngoài (theo mẫu);

4) Đơn đăng ký học tại Trường ĐH SEBELAS MARET (theo mẫu).

5) Bản sao các chứng chỉ liên quan (nếu có).

Thời hạn nhận đơn dự tuyển: 16/5/2018. 

Cán bộ phụ trách và tiếp nhận hồ sơ: Lê Thị Thanh Phương, P. 226, Nhà Hành chính, tel: 04-62617549, email: lttphuong@vnua.edu.vn). 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển. 

         

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Tổ thư ký;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Lê Thị Bích Liên