HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

__________________________

Số: 35 /TB-HTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018


THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi ngắn hạn giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và

Trường Đại học Emporia State, Hoa KỳBan HTQT trân trọng thông báo Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trường Đại học Emporia State, Hoa Kỳ năm 2018 với chủ đề “Khoa học nông nghiệp”. Chương trình là cơ hội tốt cho sinh viên tiếp cận với nền giáo dục, khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và tìm hiểu về văn hóa nước Mỹ. Nội dung cụ thể như sau:

1.      Đối tượng tham dự:

-     Là sinh viên đang học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-     Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

-     Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa là một lợi thế

2.      Thời gian tham gia đợt 1 dự kiến: 12/07 – 26/07/2018

3.      Hồ sơ đăng ký tham gia bao gồm:

-     Đơn đăng ký tham gia chương trình theo mẫu đính kèm

-     Kết quả học tập các kỳ học

-     Chứng chỉ tiếng Anh và các chứng chỉ khác (nếu có)

4.      Chi phí tham dự dự kiến: $1,455. Bao gồm: chi phí quản lý, nhà ở, ăn uống, đi lại nội địa, tham quan, bảo hiểm (không bao gồm vé máy bay khứ hồi)

***Chi phí đã được tài trợ 50% bởi trường Đại học Emporia State, Hoa Kỳ

5.      Thời hạn và hình thức đăng ký đợt 1: 30/04/2018

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký tham dự tại Ban Hợp tác quốc tế. Cán bộ phụ trách: Lê Thị Thanh Phương, P.226 Nhà Hành chính, tel: 02462617549, Email: htqt@vnua.edu.vn.

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng tham khảo file đính kèm. Thông tin về trường Đại học Emporia State, Hoa Kỳ, vui lòng truy cập website: https://www.emporia.edu/.

Ban HTQT trân trọng thông báo tới sinh viên Học viện quan tâm đăng ký chương trình./.

Nơi nhận:

- Tổ thư ký Học viện;

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long