HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 __________________

Số: 74/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Chương trình “International Ocean Camp” lần thứ 2

tại Đại học Quốc gia Đại dương Đài Loan năm 2018

 

Trường Đại học quốc gia Đại Dương Đài Loan (NTOU) được thành lập từ năm 1953 và là một trong những trường đại học hàng đầu Đài Loan trong đào tạo ngành khoa học hàng hải và thủy sản. NTOU có 7 trường: Quản lý và khoa học hàng hải, Khoa học sự sống, Khoa học và Tài nguyên Đại dương, Kỹ thuật, Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính, Luật và chính sách biển, Khoa học Xã hội và Nhân văn, với 22 khoa đào tạo đại học, 12 viện đào tạo sau đại học, 28 chương trình thạc sĩ và 20 chương trình tiến sỹ. NTOU được xếp hạng thứ 400 thế giới trong lĩnh vực Khoa học sự sống trong năm 2018 và thứ 20 trong bảng xếp hạng các trường đại học xuất sắc tại Đài Loan năm 2015-2017.  

Trong năm 2018, NTOU thông báo tổ chức chương trình “The 2nd International Ocean Camp” với mục tiêu nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa trường NTOU và các tổ chức đối tác cũng như thúc đẩy nhận thức về khoa học đại dương và hàng hải nói chung và Đài Loan nói riêng. Chương trình sẽ có sự tham gia từ các trường đại học đối tác của NTOU từ Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam.

Chỉ tiêu: 04 sinh viên.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

-     Là sinh viên Học viện;

-     Có điểm Trung bình chung tích lũy từ 2.5 trở lên;

-     Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh.

Kinh phí:

-     NTOU tài trợ: chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí tham gia trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

-     Cá nhân tự chi trả vé máy bay quốc tế khứ hồi, lệ phí xin visa.  

Thời gian tham dự: từ ngày 05/12/2018 – 14/12/2018.

Chương trình chi tiết: vui lòng xem tại file đính kèm.

Quy trình xét tuyển:

1. Nộp hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

-     Đơn xin dự tuyển (mẫu đính kèm);

-     Bảng điểm Đại học tiếng Việt (tính đến học kỳ gần nhất);

-     Chứng chỉ tiếng anh trong nước (trình độ B1 trở lên) và quốc tế (TOEIC, TOEFL, IELTS) hoặc chứng chỉ tiếng anh được cấp từ Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế của Học viện (nếu có);

-     Các giấy tờ, chứng nhận liên quan khác.

2. Phỏng vấn ứng viên

Sau khi xem xét và lựa chọn hồ sơ, các ứng viên không có một trong các chứng chỉ tiếng anh nêu trên sẽ được phỏng vấn để kiểm tra trình độ tiếng anh.

Thời hạn dự tuyển: Ứng viên gửi hồ sơ đến Ban HTQT muộn nhất ngày 29/10/2018 (cán bộ phụ trách: Trịnh Thị Thanh Hảo, P. 226, Nhà Hành chính, tel: 04-62617549, email: ttthao@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các sinh viên trong Học viện quan tâm tham gia dự tuyển.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN