Nhiều cơ hội du học và các học bổng quốc tế cho tân sinh viên K63 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, phương thức sản xuất và thị trường lao động toàn cầu đang có những biến đổi không ngừng. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã khai thác mối quan hệ hợp tác thiết lập trong hơn 60 năm qua với trên 100 trường đại học/tổ chức quốc tế ở khắp các châu lục nhằm tìm kiếm cơ hội học tập và thực tập nông nghiệp hiện đại cho sinh viên của Học viện như: du học dài hạn, ngắn hạn, thực tập tốt nghiệp và thực hành nghề/tu nghiệp sinh.... 

Thông tin chi tiết liên hệ Cô Lê Thị Thanh Phương

Ban Hợp tác quốc tế - Tầng 2 - Nhà Hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại tư vấn: 0961.926.639; 0901.639.266; 024.6261.7578; 024.6261.7520

Website: http://tuyensinh.vnua.edu.vn/;

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/