Chương trình Du học
08:02 26/02/2019
Đại học Yamaguchi, Nhật Bản thông báo tuyển sinh sinh viên trao đổi quốc tế năm 2019.
14:43 25/02/2019
Học bổng Chính phủ Ireland (GOI-IES) là học bổng quốc do Cơ quan Quản lý Giáo dục Đại học (HEA), Ireland quản lý, theo uỷ nhiệm của Bộ Giáo dục và Kỹ năng. Học bổng được lập ra trong Chiến lược giáo dục quốc tế 2010-2015 của Chính Phủ Ireland và mở rộng theo chiến lược “Đào tạo tại Ireland, Kết nối toàn cầu” 2016-2020.
10:23 21/02/2019
Đại học Miyazaki, Nhật Bản thông báo tuyển sinh và cấp học bổng Chính phủ Nhật Bản cho sinh viên quốc tế ngành ngôn ngữ Nhật và văn hóa Nhật.
10:28 14/02/2019
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.
15:34 01/02/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm
12:24 01/02/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm
15:51 31/01/2019
Đại học Kyushu, Nhật Bản thông báo Chương trình hè 2019 (SIJ) gồm 04 tuần học về ngôn ngữ Nhật và trải nghiệm văn hóa Nhật thông qua bài giảng và tài liệu hướng dẫn cơ bản bằng tiếng Anh được thiết kế cho sinh viên đại học thuộc tất cả các ngành/chuyên ngành trên thế giới.
15:48 31/01/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và Thỏa thuận hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2019 như sau:
13:38 21/01/2019
Chương trình trao đổi học bổng và giáo dục nhằm mục đích phát triển cộng đồng ASEAN (The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development – SEED) là một chương trình học bổng nhằm giúp giảm tỷ lệ đói nghèo tại các nước đang phát triển trong khối ASEAN do chính phủ Canada tài trợ, nhằm hoàn thành mục tiêu của chương trình nghị sự về sự phát triển bền vững vào năm 2030 (The 2030
14:11 14/01/2019
Ban HTQT trân trọng thông báo Quý Khoa và các em sinh viên chương trình HỌC TẬP NGẮN HẠN (CÓ HỌC BỔNG HỖ TRỢ) TẠI ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN dành cho sinh viên HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap