HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 27/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình đào tạo thạc sĩ về khoa học cây trồng 2018

tại ĐH Tel Aviv - Israel

 

Đại học Tel Aviv hợp tác với Trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế Arava - Israel tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ về khoa học cây trông (Plant Sciences) kết hợp kiến thức và thực hành. Chương trình gồm 04 học kỳ, 38 tín chỉ, học tập tại Arava. Kỳ học hè được tổ chức tại ĐH Tel Aviv (cách Arava 230km). Trong một năm, sinh viên sẽ làm việc tại các trang trại nông nghiệp 2-3 ngày/tuần để có thu nhập trang trải cho học phí. Sinh viên cũng sẽ được thực tế môn học để nâng cao kỹ năng nghiên cứu. Chương trình do ĐH Tel Aviv tư vấn xây dựng và được công nhận tương đương chương trình giảng dạy bằng tiếng Hebrew của Israel (chương trình nội địa) với sự tham gia của nhiều giảng viên Trường.

Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp bậc đại học các ngành sinh học, nông nghiệp hoặc liên quan.

- Kết quả học tập từ 80/100 hoặc 3.0/4.0 trở lên. Có xem xét xét tuyển ngoại lệ với trường hợp kết quả học tập thấp hơn.

Học phí:

- Khóa học dự bị: 850usd bao gồm bảo hiểm y tế

- Học phí: 15500usd (sinh viên nộp 5500usd và hưởng học bổng để trang trải cho phần học phí còn lại).  Sinh viên đóng học phí trong thời gian học tập và trước khi kết thúc khóa học. Sinh viên được chi trả từ thực hành tại trang trại nông nghiệp 3 ngày/tuần. Thời gian còn lại dành cho học tập.

- Sinh viên tự chịu trách nhiệm về vé bay và chuẩn bị laptop phục vụ việc học tập.

- Sinh viên phải đạt trong kỳ kiểm tra sức khỏe.

Hồ sơ dự tuyển: Đơn dự tuyển, Sơ yếu lý lịch, bằng và bảng điểm đại học, bài luận ngắn trình bày về trình độ học vấn, lý do dự tuyển và nguyện vọng sau tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS hoặc TOEFL) nếu chương trình đào tạo đại học không được giảng dạy bằng tiếng Anh, bản sao hộ chiếu và ảnh chân dung kích cỡ dùng cho hộ chiếu.

Quy trình dự tuyển:

- Chứng minh năng lực tiếng Anh thông qua kỳ thi IELTS hoặc TOEFL

- Tháng 5-6/2018: Phỏng vấn.

- Tháng 10/2018: Nhập cảnh Israel

- Tháng 10/2018 - tháng 02/2019: Khóa học dự bị tại Arava để tăng cường năng lực Anh ngữ và điểm lại kiến thức về sinh học thực vật, di truyền giống, hóa sinh.

- Tháng 02/2019: Kỳ thi tuyển sinh đầu vào do ĐH Tel Aviv tổ chức.

Sinh viên trúng tuyển sẽ được tiếp nhận nhập học chương trình cao học này.

Thời gian học tập:

- Tháng 3/2019 - 6/2019: học kỳ 1 tại Arava

- Tháng 7/2019: học kỳ 2 tại ĐH Tel Aviv

- Tháng 8-10/2019: Thực tập tại trang trại nông nghiệp vùng Arava

- Tháng 10/2019 - 3/2020: học kỳ 3 tại Arava

- Tháng 3/2020: khóa luận tốt nghiệp.

Thời hạn dự tuyển: Nộp trực tuyến muộn nhất ngày 21/6/2018.

Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Hồ sơ dự tuyển nộp trực tuyến cho Đại học Tel Aviv.

- Hồ sơ bản scan được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228, Nhà Hành chính, tel: +84 24 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên đăng ký tham gia.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long