DANH SÁCH GIÁO NHÀ GIÁO NHÂN DÂN - NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Khoa/Đơn vị

Năm phong tặng Danh hiệu NGUT

Năm phong tặng Danh hiệu NGND

1

Lê Duy Thước

Nam

1918

Khoa Nông học

1988

2

Cù Xuân Dần

Nam

1938

Khoa Chăn nuôi

1992

2002

3

Nguyễn Quang Thạch

Nam

1943

Khoa Công nghệ sinh học

2000

2008

4

Nguyễn Thị Trâm

Nữ

1944

Khoa Nông học

2000

2008

5

Đặng Thế Huy

Nam

1937

Khoa Cơ Điện

1990

2010

6

Trần Thị Nhị Hường

Nữ

1937

Khoa Cơ Điện

1990

2010

7

Nguyễn Xuân Trạch

Nam

1958

Khoa Chăn nuôi

2010

2017

8

Trần Đức Viên

Nam

1954

Khoa Môi trường

2008

2017

9

Nguyễn Đình Hiền

Nam

1935

Khoa Công nghệ thông tin

1988

10

Cao Liêm

Nam

1934

Khoa Quản lý đất đai

1988

11

Nguyễn Bảng

Nam

1933

Khoa Cơ Điện

1990

12

Phan Trọng Cung

Nam

1932

Khoa Chăn nuôi

1990

13

Lê Song Dự

Nam

1934

Khoa Nông học

1990

14

Võ Minh Kha

Nam

1932

Khoa Quản lý đất đai

1990

15

Hồ Văn Nam

Nam

1935

Khoa Thú y

1990

16

Vũ Tự Tân

Nam

1935

Khoa Công nghệ thông tin

1990

17

Lê Lương Tề

Nam

1936

Khoa Nông học

1990

18

Phạm Thị Xuân Vân

Nữ

1934

Khoa Thú y

1990

19

Vũ Duy Giảng

Nam

1940

Khoa Chăn nuôi

1992

20

Hà Học Ngô

Nam

1936

Khoa Quản lý đất đai

1992

21

Nguyễn Nông

Nam

1937

Khoa Cơ Điện

1992

22

Hồ Khắc Tín

Nam

1937

Khoa Nông học

1992

23

Trần Thế Tục

Nam

1935

Khoa Nông học

1992

24

Tạ Thị Thu Cúc

Nữ

1937

Khoa Nông học

1994

25

Nguyễn Đường

Nam

1932

Khoa Môi trường

1994

26

Huỳnh Văn Kháng

Nam

1935

Khoa Thú y

1994

27

Nguyễn Đăng Phong

Nam

1934

Khoa Nông học

1994

28

Nguyễn Duy San

Nam

1933

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao

1994

29

Lại Kim Tiến

Nam

1935

Khoa Công nghệ thông tin

1994

30

Phan Xuân Vận

Nam

1937

Khoa Quản lý đất đai

1994

31

Trần Minh Vượng

Nam

1934

Khoa Cơ Điện

1994

32

Vũ Hữu Yêm

Nam

1937

Khoa Quản lý đất đai

1994

33

Luyện Hữu Chỉ

Nam

1936

Khoa Nông học

1996

34

Đỗ Thị Côi

Nữ

1947

Trạm y tế

1996

35

Trần Thị Tú Ngà

Nữ

1939

Khoa Nông học

1996

36

Nguyễn Văn Tấu

Nam

1939

Khoa Môi trường

1996

37

Lê Khắc Thận

Nam

1934

Khoa Thú y

1996

38

Nguyễn Viết Tùng

Nam

1941

Khoa Nông học

1996

39

Nguyễn Đức

Nam

1937

Khoa Công nghệ thông tin

1998

40

Phạm Khắc Hiếu

Nam

1939

Khoa Thú y

1998

41

Phạm Văn Tờ

Nam

1941

Khoa Cơ Điện

1998

42

Nguyễn Nguyên Cự

Nam

1942

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

2000

43

Nguyễn Đức Khiêm

Nam

1942

Khoa Nông học

2000

44

Đỗ Mộng Ngọc

Nam

1943

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao

2000

45

Nguyễn Doãn Nho

Nam

1939

Khoa Cơ Điện

2000

46

Hoàng Minh Tấn

Nam

1941

Khoa Nông học

2000

47

Đặng Vũ Bình

Nam

1946

Khoa Chăn nuôi

2002

48

Phạm Vân Đình

Nam

1946

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

2002

49

Hoàng Đình Hiếu

Nam

1942

Khoa Cơ Điện

2002

50

Trần Hữu Huề

Nam

1941

Khoa Môi trường

2002

51

Hà Quang Hùng

Nam

1943

Khoa Nông học

2002

52

Mạc Ánh Hùng

Nam

1942

Khoa Công nghệ thông tin

2002

53

Nguyễn Đình Mạnh

Nam

1943

Khoa Quản lý đất đai

2002

54

Vũ Triệu Mân

Nam

1943

Khoa Nông học

2002

55

Nguyễn Đình Nhung

Nam

1944

Khoa Thú y

2002

56

Vũ Thị Thư

Nữ

1944

Khoa Công nghệ thực phẩm

2002

57

Ngô Tất Vĩnh

Nam

1942

Khoa Công nghệ thông tin

2002

58

Phạm Xuân Vượng

Nam

1941

Khoa Cơ Điện

2002

59

Hà Thị Thanh Bình

Nữ

1954

Khoa Nông học

2006

60

Vũ Thị Bình

Nữ

1951

Khoa Quản lý đất đai

2006

61

Nguyễn Thị Tâm

Nữ

1952

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

2006

62

Nguyễn Hải Thanh

Nam

1956

Khoa Công nghệ thông tin

2006

63

Trần Đình Đằng

Nam

1935

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

2008

64

Nguyễn Văn Đĩnh

Nam

1953

Khoa Nông học

2008

65

Trần Đình Đông

Nam

1955

Khoa Công nghệ thông tin

2008

66

Nguyễn Văn Hoan

Nam

1950

Khoa Nông học

2008

67

Võ Trọng Hốt

Nam

1937

Khoa Chăn nuôi

2008

68

Nguyễn Thế Hùng

Nam

1955

Khoa Nông học

2008

69

Nguyễn Thị Lan

Nữ

1952

Khoa Nông học

2008

70

Nguyễn Hồng Minh

Nam

1952

Khoa Nông học

2008

71

Nguyễn Hữu Ngoan

Nam

1952

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

2008

72

Đoàn Thị Thanh Nhàn

Nữ

1945

Khoa Nông học

2008

73

Ngô Thị Thuận

Nữ

1955

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

2008

74

Nguyễn Thị Vòng

Nữ

1954

Khoa Quản lý đất đai

2008

75

Nguyễn Thị Lý Anh

Nữ

1957

Khoa Công nghệ sinh học

2010

76

Vũ Đình Chính

Nam

1955

Khoa Nông học

2010

77

Cao Anh Long

Nam

1940

Khoa Nông học

2010

78

Nguyễn Như Thanh

Nam

1936

Khoa Thú y

2010

79

Nguyễn Xuân Thành

Nam

1951

Khoa Môi trường

2010

80

Nguyễn Trọng Tiến

Nam

1942

Khoa Chăn nuôi

2010

81

Lương Văn Vượt

Nam

1956

Khoa Cơ Điện

2010

82

Lê Hữu Ảnh

Nam

1957

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

2012

83

Trần Tiến Dũng

Nam

1948

Khoa Thú y

2012

84

Đoàn Văn Điếm

Nam

1951

Khoa Môi trường

2012

85

Trần Như Khuyên

Nam

1954

Khoa Cơ Điện

2012

86

Nguyễn Ích Tân

Nam

1957

Khoa Nông học

2012

87

Nguyễn Văn Thanh

Nam

1954

Khoa Thú y

2012

88

Nguyễn Hữu Thành

Nam

1955

Khoa Quản lý đất đai

2012

89

Chu Đức Thắng

Nam

1956

Khoa Thú y

2012

90

Bùi Thị Tho

Nam

1954

Khoa Thú y

2012

91

Kim Thị Dung

Nữ

1958

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

2014

92

Bùi Bằng Đoàn

Nam

1951

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

2014

93

Trần Văn Đức

Nam

1953

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

2014

94

Quyền Đình Hà

Nam

1953

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

2014

95

Nguyễn Bá Hiên

Nam

1954

Khoa Thú y

2014

96

Phạm Ngọc Thạch

Nam

1956

Khoa Thú y

2014

97

Nguyễn Khắc Thời

Nam

1954

Khoa Quản lý đất đai

2014

98

Phan Hữu Tôn

Nam

1955

Khoa Công nghệ sinh học

2014

99

Vũ Đình Tôn

Nam

1958

Khoa Chăn nuôi

2014

100

Bùi Quang Tuấn

Nam

1959

Khoa Chăn nuôi

2014

101

Nguyễn Văn Viên

Nam

1954

Khoa Nông học

2014

102

Phạm Tiến Dũng

Nam

1953

Khoa Nông học

2017

103

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Nữ

1973

Khoa Thú y

2017

104

Hoàng Đức Liên

Nam

1956

Khoa Cơ Điện

2017

105

Nguyễn Hữu Nam

Nam

1955

Khoa Thú y

2017


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap