TTHọ và tên


Đơn vị


Chức vụ


email


1Lê Hữu ẢnhKT&QTKDUV Thường vụlhanh@vnua.edu.vn2Nguyễn Tất CảnhBGĐUVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷntcanh@vnua.edu.vn3Phạm Văn CườngBGĐUV Thường vụpvcuong@vnua.edu.vn4Đỗ Nguyên HảiQLĐĐUV BCHhaisardc@gmail.com5Nguyễn Thanh HảiCNSHUV BCHnthaicnsh@vnua.edu.vn6Phạm Văn HùngTC-KTUV BCHpvhung@vnua.edu.vn7Vũ Ngọc HuyênCTCT&CTSVUV Thường vụvnhuyen@vnua.edu.vn8Nguyễn Ngọc KínhQLCSVC&ĐTUV BCHnnkinh@vnua.edu.vn9Lê Minh LưCơ điệnUV BCHLmlu@vnua.edu.vn10Nguyễn Quốc OánhNXB ĐHNNUV BCHnqoanh@vnua.edu.vn11Nguyễn Tuấn Sơn 

UV BCHnguyentuanson@vnua.edu.vn12Trần Đình ThaoKT&PTNTUV BCHthaoktl@vnua.edu.vn13Nguyễn Thị Phương ThảoCNSHUV BCHntpthao@vnua.edu.vn14Trịnh Đình ThâuThú yUV BCHtdthau@vnua.edu.vn15Nguyễn Thị Thanh ThủyCNTPUV BCHnttthuycntp@vnua.edu.vn16Vũ Đình TônChăn nuôiUV BCHvdton@vnua.edu.vn17Nguyễn Xuân TrạchBGĐUV Thường vụnxtrach@vnua.edu.vn18Trần Đức ViênBGĐUVTV, Phó Bí thư ĐUtdvien@vnua.edu.vn19Lương Văn VượtBan Thanh traUV BCHlvvuot@vnua.edu.vn