Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN - ASEAN University Network) được thành lập năm 1995 bởi các Bộ trưởng Giáo dục và các Hiệu trưởng của các Trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với mục đích: Thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực và là đầu mối phối hợp các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và tìm kiếm các biện pháp cải tiến liên tục chất lượng của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, AUN có 30 trường đại học thành viên thuộc 10 nước trong khu vực.Trong đó, Việt Nam có 03 trường: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Cần Thơ.

Năm 2004, Tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (ASEAN University Network - Quality Assurance - AUN-QA) được ban hành.Từ năm 2006 đến nay, bộ tiêu chuẩn AUN – QA được áp dụng, bắt đầu từ cấp chương trình đào tạo. Với mục đích: thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng, thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực (Dantri.vn).

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA gồm có 11 tiêu chuẩn:

1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT

2. Bản mô tả CTĐT

3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

5. Đánh giá người học

6. Chất lượng đội ngũ giảng viên

7. Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ

8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học

9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

10. Nâng cao chất lượng

11. Kết quả đầu ra

Quy trình kiểm định chung:

1.     Đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với tổ chức kiểm định.

2.     Thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn.

3.     Đoàn đánh giá đến kiếm định tại cơ sở đào tạo.

4.     Cấp giấy chứng nhận đối với các chương trình đạt yêu cầu.

Các mức chất lượng đạt được:

1 =    Hoàn toàn chưa đủ; phải có sự cải thiện ngay lập tức

2 =    Chưa đủ, cần có cải thiện

3 =    Chưa đủ, nhưng những cải thiện bổ sung sẽ đưa đến mức đủ

4 =    Đủ như mong đợi

5 =    Tốt hơn mức đủ

6 =    Là tấm gương về hoạt động tốt

7 =    Xuất sắc

Hiện nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có 02 chương trình đạt chứng nhận AUN – QA. Dự kiến trong 2 năm tới sẽ có 6 chương trình nữa được đáng giá:

Các chương trình đã được đánh giá:

- Chương trình Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến

- Chương trình Khoa học cây trồng tiên tiến.

Một số hình ảnh về hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tiếp Đoàn đánh giá AUN năm 2018

Đoàn đánh giá làm việc với lãnh đạo và những người có liên quan tại Học viện

Đoàn đánh giá AUN nghe báo cáo tổng quan về Học viện