Ngày 14/5/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm, đồng thời là Giám sát viên. Về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Trưởng Đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Thư ký và PGS.TS. Đinh Đoàn Long là Thành viên Thường trực của Đoàn. Về phía Học viện có PGS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Hội đồng Học viện, Hội đồng Tự đánh giá cùng lãnh đạo các đơn vị.

Mục đích chính của kiểm định chất lượng giáo dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Với tinh thần cầu thị, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia việc đăng ký đánh giá ngoài nhằm mục đích để Học viện được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, đồng thời làm cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện; Nâng cao vị thế của Học viện, giúp quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường cạnh tranh về giáo dục đại học hiện nay. Cuộc khảo sát sơ bộ nhằm mục đích để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Học viện theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Học viện, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng với công tác hậu cần Học viện cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Đoàn chuyên gia cũng trao đổi sơ bộ với các nhóm chuyên trách về những nội dung cần bổ sung, lưu tâm trong quá trình viết báo cáo và phân tích minh chứng. Hai bên đã thảo luận và thống nhất những vấn đề Học viện cần chuẩn bị như: tài liệu, minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng cần quan sát, kiểm tra;  đồng thời thống nhất lịch trình khảo sát chính thức.

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài và Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký Biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Học viện được thống nhất từ ngày 3/6/2017 đến ngày 7/6/2017.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâmKiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát

Các đại biểu tham gia Khảo sát sơ bộ 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện giới thiệu quá trình Tự đánh giá của Học viện 

GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Học viện

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài và Giám đốc Học viện ký Biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Ban CTCT&CTSV