Sáng ngày 9/11/2019 tại Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra hội thảo “Người nông dân Việt Nam; cơ hội và thách thức” và lễ ra mắt sách chuyên khảo “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (1990 -2018)”.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Đến tham dự và chỉ đạo tại hội thảo có đồng chí Cao Đức Phát – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; TS. Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn; GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; GS.TS Trần Đức Viên  - Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngoài ra, còn có các nhà khoa học, cán bộ giảng viên và người quan tâm đến tham dự.

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Thị Lan cho biết: Trong thời gian vừa qua, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân và Viện Chính sách & Chiến lược PTNNNT tiến hành nghiên cứu về hiện trạng sinh kế và đời sống của nông dân Việt Nam nhằm làm rõ năng lực, thế mạnh, điểm yếu để đề ra chính sách và giải pháp tổ chức thích hợp giúp họ phát triển. Kết quả nghiên cứu này đóng góp cơ sở xây dựng chương trình hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và góp phần cải tiến nội dung Chương trình Phát triển Nông thôn trong giai đoạn mới.

Giáo sư cũng cho biết thêm “Trong quá trình phát triển của đất nước hiện nay và tương lai, nông nghiệp vẫn sẽ là lĩnh vực có lợi thế kinh tế rõ nét nhất, nông thôn là địa bàn rộng lớn nhất và nông dân là lực lượng xã hội đông đảo nhất. Nghị quyết Trung ương 26 về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn đã khẳng định, trong sự nghiệp đó, nông dân phải là chủ thể của quá trình phát triển. Toàn Đảng, toàn Dân cả hệ thống chính trị phải cùng chung sức, chung tay để giai cấp nông dân Việt Nam hoàn thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của mình”.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo
GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Buổi hội thảo “Chân dung người nông dân Việt Nam – Cơ hội và thách thức” đã có 2 bài báo cáo với nội dung: Nông dân Việt Nam trong quá trình Hội nhập – từ khía cạnh Kinh tế, Chính trị, Xã hội do TS. Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn trình bày; Nông thôn và Nông dân trong Công nghiệp hóa – Đô thị hóa do TS. Đặng Kim Sơn – Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị Trường và Thể chế Nông nghiệp trình bày.

TS. Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
TS. Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

 
TS. Đặng Kim Sơn – Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị Trường và Thể chế Nông nghiệp
TS. Đặng Kim Sơn – Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị Trường và Thể chế Nông nghiệp

Cũng tại buổi hội thảo, sách chuyên khảo “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (1990 -2018)” đã chính thức được ra mắt. Cuốn sách gồm mười chương: Chương một bàn về khái niệm “hộ nông dân Việt Nam”. Chương hai mô tả các chiến lược sinh kế chính và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của các hộ nông dân tại Việt Nam. Chương ba đến chương tám phân tích hiện trạng sinh kế của hộ nông dân Việt Nam trên các khía cạnh chính như thu nhập, chi tiêu, tích lũy, đất đai, tài sản, thể trạng, lao động, việc làm, sản xuất, rủi ro,… Hai chương cuối của cuốn sách sẽ đánh giá cơ hội và thách thức trong chiến lược phát triển sinh kế bền vững của từng nhóm hộ nông dân và đưa ra các định hướng chính sách để phát triển sinh kế hộ nông dân bền vững nhằm bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống người nông dân.

Hình ảnh lễ ra mắt sách chuyên khảo “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (1990 -2018)”
Hình ảnh lễ ra mắt sách chuyên khảo “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (1990 -2018)”

Đồng thời, có hai bài tham luận được trình bày với nội dung: Đa dạng sinh kế, quan hệ giới và thế hệ trong các nông hộ vùng đồng bằng sông hồng do PSG.TS Nguyễn Thị Diễn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Phát triển Nông nghiệp theo hướng hiện đại ở Việt Nam “cơ hội và thách thức với nông dân sản xuất nhỏ” do PGS.TS Nguyễn Phượng Lê, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày.

PSG.TS. Nguyễn Thị Diễn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
PSG.TS. Nguyễn Thị Diễn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại buổi hội thảo đồng chí Cao Đức Phát – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu “Bên cạnh những lợi ích to lớn của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, cư dân nông thôn so với đô thị vẫn chênh lệch đáng kể về thu nhập, về điều kiện sống, và nhất là về cơ hội phát triển. Sự khác biệt đó thể hiện trong chế độ dinh dưỡng, trong thể trạng sức khỏe, trong trình độ tay nghề, năng suất lao động,… chênh lệch giữa nông thôn và đô thị, giữa miền xuôi và miền núi, giữa đồng bào dân tộc ít người và dân tộc nhiều người. Trong tương lai, biến đổi khí hậu phức tạp, tình trạng già hóa, mức độ hội nhập sâu rộng, sự phát triển của khoa học công nghệ nhất là cách mạng công nghệ lần thứ 4 sẽ đặt ra trước cư dân nông thôn những thách thức mới. Với truyền thống vẻ vang và năng lực to lớn của mình, từ xuất phát điểm thấp và những tồn tại hôm nay, người nông dân Việt Nam đang bước vào thời điểm bản lề của thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước tăng tốc. Đây là thời điểm chuyển mình lột xác của họ. Phần lớn cư dân nông thôn sẽ trở thành đội ngũ lao động phi nông nghiệp hùng hậu và lực lượng thị dân mới tương lai, một số nhỏ trở thành người nông dân chuyên nghiệp của của nền nông nghiệp sản xuất lớn, hiện đại. Quá trình đó sẽ diễn ra đầy thử thách và khó khăn. Đây là một quá trình cách mạng to lớn, phải được dẫn dắt bằng những chính sách và chiến lược phát triển hợp lý. Những nghiên cứu cần thiết là căn cứ đáng tin cậy để xây dựng đường lối phát triển mới”.

Đồng chí Cao Đức Phát – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Đồng chí Cao Đức Phát – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

Buổi hội thảo “Người nông dân Việt Nam: cơ hội và thách thức” và lễ ra mắt sách chuyên khảo “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (1990 -2018)” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mong rằng cuốn sách trên sẽ giúp đọc giả có cái nhìn tổng quan hơn về bức tranh sinh kế của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

 

Minh Tuân – TTQHCC&HTSV