Trong những năm gần đây, việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA đang là cái đích mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Mục tiêu của các trường ĐH không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo và dần tiến tới là việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường đại học.

Theo chuẩn AUN-QA, nội dung đánh giá các chương trình đào tạo được tiến hành đối với 11 tiêu chuẩn và rất nhiều các tiêu chí thuộc các nhóm yếu tố như đầu vào (input), quá trình (process) và đầu ra (output) theo một chu trình khép kín PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động) nhằm liên tục cải tiến, nâng cao dần chất lượng đào tạo.

Từ ngày 21 đến ngày 23/ 3/ 2018, đoàn đánh giá của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network – gọi tắt là AUN) đã tiến hành kiểm định hai chương trình tiên tiến (CTTT) của Học viện Nông nghiệp, bao gồm CTTT ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp hợp tác với Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ và ngành Khoa học cây trồng, hợp tác với Đại học UC Davis, Hoa Kỳ. Đây là 2 trong 38 CTTT được triển khai tại 25 trường Đại học trọng điểm của Việt Nam.

Trong thời gian kiểm định, đoàn đánh giá đã tiến hành phỏng vấn đối với nhiều bên liên quan trong và ngoài Học viện như cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và chính các doanh nghiệp tuyển dụng, đồng thời trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất của Học viện.

Kết quả là, 2 CTTT của Học viện Nông nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của AUN-QA về chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế. Các tiêu chuẩn được đánh giá cao có thể kể đến là chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên và cán bộ hỗ trợ,…

Sự thành công này sẽ là bước tiến mới về chất lượng đào tạo đại học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Tiếp nối thành công của 2 CTTT, Học viện Nông nghiệp sẽ kiểm định AUN-QA cho 4 chương trình vào năm 2019, 2 chương trình vào năm 2020 và nhiều chương trình khác của Học viện Nông nghiệp. Từ đó, từng bước đưa chất lượng đào tạo của Học viện Nông nghiệp đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Nguyễn Văn Phương – Khoa Kế toán và QTKD