NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CHUYÊN NGÀNH 1: Quản lý đất đai (Land Management)

CHUYÊN NGÀNH 2: Quản lý Bất động sản (Real Estate Management)

CHUYÊN NGÀNH 3: Công nghệ địa chính (Cadastral Technology)

1.1. Mục tiêu

1.1.1. Mục tiêu chung:

 Chương trình ngành Quản lý đất đai đào tạo các cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn, có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn thuộc ngành Quản lý đất đai.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể:

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai trở thành:

MT1: Các nhà quản lý và người làm việc trong quản lý, công nghệ và kinh doanh trong lĩnh vực đất đai mang tính chuyên nghiệp cao.

MT2: Giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực Quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan, đóng góp cho sự phát triển của Ngành và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

MT3: Yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc, tôn trọng đồng nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp.

1.2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

1.2.1. Kiến thức

* Kiến thức chung

CĐR1: Áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, kinh tế, môi trường, chính trị, xã hội và nhân văn trong lĩnh vực quản lý đất đai;

* Kiến thức chuyên môn

CĐR2: Phân tích ảnh hưởng của các chính sách, pháp luật vào công tác quản lý và sử dụng đất, quản lý bất động sản;

CĐR3: Đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất, quản lý bất động sản để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội;

CĐR4:  Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên đất đai đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững của Việt Nam và toàn cầu.

1.2.2. Về kỹ năng

* Kỹ năng chung

- CĐR5: Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo vào giải quyết các vấn đề về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong ngành Quản lý đất đai một cách có hiệu quả;

- CĐR6: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện với các bên liên quan trong môi trường đa dạng, đa văn hóa và sử dụng thông thạo tiếng Anh;

- CĐR7: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra;

* Kỹ năng chuyên môn

CĐR8: Vận dụng phối hợp công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, các loại bản đồ chuyên đề và hệ thống thông tin đất đai;

CĐR9: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập, xử lý thông tin phục vụ việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý đất đai.

CĐR10: Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ hành chính, pháp lý liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

CĐR11: Tuân thủ pháp luật, tôn trọng văn hóa của tổ chức, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm trong quản lý và sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững;

CĐR12: Định hướng tương lai rõ ràng, có lòng đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời;

1.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Quản lí đất đai có thể đảm nhận các vị trí như lãnh đạo, giảng viên, cán bộ tư vấn và chuyên viên tại các đơn vị:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính;

+ Tổng cục Quản lí đất đai, Viện Nghiên cứu Quản lí đất đai, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Hội Trắc địa bản đồ Việt Nam; Cục Viễn thám Quốc gia; Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam; Hội Khoa học đất; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn…

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng các tỉnh thành phố, Sở Tài chính;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lí đô thị các quận, phòng Tài chính huyện, thị xã;

+ Cơ quan Địa chính - Xây dựng, Thanh tra xây dựng tại các xã, phường, thị trấn;

+ Tổng công ty Tài nguyên Môi trường, các công ty đo đạc thành lập bản đồ;

+ Các ngân hàng, tổ chức tín dụng;

+ Trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng;

+ Trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, sàn giao dịch bất động sản;

+ Giảng viên ngành Quản lí đất đai, Địa chính tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

1.4. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

            Người học tốt nghiệp đại học ngành Quản lí đất đai có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước thuộc các ngành và chuyên ngành sau:

+ Thạc sĩ Quản lí đất đai;

+ Thạc sĩ Quản lí Tài nguyên thiên nhiên;

+ Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Bản đồ - Viễn thám và GIS;

+ Tiến sĩ Quản lí đất đai;

+ Tiến sĩ Quản lí Tài nguyên thiên nhiên;

+ Tiến sĩ Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Bản đồ - Viễn thám và GIS.

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap