DANH MỤC CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

1

7620112

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

2

7620302

Bệnh học Thủy sản

Bệnh học thủy sản

3

7620105

Chăn nuôi

 

Chăn nuôi – Thú y

Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi

Khoa học vật nuôi

4

7620106

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi thú y

5

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

6

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

8

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

9

7420201

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

10

7480201

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ phần mềm

Hệ thống thông tin

An toàn thông tin

11

7540101

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

12

7540108

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

13

7340301

Kế toán

Kế toán

Kế toán kiểm toán

14

7620110

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Chọn giống cây trồng

Khoa học cây dược liệu

15

7620103

Khoa học đất

Khoa học đất

16

7440301

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

17

7620114

Kinh doanh nông nghiệp

Kinh doanh nông nghiệp

18

7310101

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế phát triển

19

7310104

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

Kế hoạch và đầu tư

20

7620115

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

21

7310109

Kinh tế tài chính

Kinh tế tài chính

22

7520103

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí nông nghiệp

Cơ khí chế tạo máy

Cơ khí thực phẩm

24

7520201

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

Tự động hóa

25

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

26

7220201

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

27

7620118

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao

28

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản

Nuôi trồng thủy sản

29

7620108

Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

30

7620116

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

31

7850103

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý bất động sản

Công nghệ địa chính

32

7310110

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

33

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

34

7340418

Quản lý và phát triển du lịch

Quản lý và phát triển du lịch

35

7340411

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

36

7340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị marketing

Quản trị tài chính

37

7640101

Thú y

Thú y

38

7310301

Xã hội học

Xã hội học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN (giảng dạy bằng tiếng Anh)

1

7620111T

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

2

7340102T

Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Quản trị kinh doanh nông nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (giảng dạy bằng tiếng Anh)

1

7420201E

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

2

7620115E

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

3

7310101E

Kinh tế tài chính

Kinh tế tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP (POHE)

1

7620105P

Chăn nuôi

Chăn nuôi – Thú y

2

7620113P

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

Thiết kế và tạo dựng cảnh quan

Marketing và thương mại

Nông nghiệp đô thị

3

7620101P

Nông nghiệp

Nông học

Khuyến nông

4

7620116P

Phát triển nông thôn

Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

Quản lý phát triển nông thôn

Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông

5

7420201P

Công nghệ sinh học

Nấm ăn và Nấm dược liệu

6

7480201P

Công nghệ thông tin

Công nghệ phần mềm

Mạng máy tính và Web

Toán tin ứng dụng

 

7

7520103P

Kỹ thuật cơ khí

Công nghệ và Thiết bị thực phẩm

Máy và Thiết bị thực phẩm

8

7340301P

Kế toán

Kế toán

Kế toán kiểm toán

9

7140215P

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và khuyến nông

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap