Ngày 23/3/2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc đánh giá ngoài theo chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 108 cho hai chương trình đào tạo đại học Khoa học cây trồng tiên tiến và Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến.

Tham dự buổi lễ, về phía AUN-QA có GS. TS. Marilou G. Nicolas – Trưởng đoàn đánh giá chương trình Khoa học cây trồng tiên tiến; TS. Wyona C. Patalinghug - Trưởng đoàn đánh giá chương trình Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến; PGS. TS. Nuanthip Kamolvarin và PGS. TS. Eric Wibisono – Đánh giá viên và Bà Supatcha Supapant – Thư ký của AUN.

Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam có PGS.TS. Phạm Văn Cường và GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch - Phó Giám đốc Học viện; Ban Chủ nhiệm khoa Nông học và khoa Kế toán & QTKD; Hội đồng tự đánh giá của 2 chương trình tiên tiến, lãnh đạo các khoa, đơn vị chức năng và đại diện giảng viên của 2 chương trình. 

 

 

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các đối tượng liên quan (Ban Chủ nhiệm khoa, nhóm viết báo cáo, giảng viên, cán bộ phục vụ, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng) và tham quan cơ sở vật chất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn đánh giá ngoài của 02 chương trình đã hoàn thành báo cáo đánh giá và trình bày trước hội nghị những điểm mạnh, điểm cần khắc phục của 11 tiêu chuẩn bao gồm chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, triết lý giáo dục, phương pháp đánh giá sinh viên, đội ngũ giảng viên, đội ngũ cán bộ hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng và đầu ra.

Theo quy định của AUN-QA, kết quả chính thức sẽ được công bố sau 2 tháng kể từ ngày hoàn thành đánh giá ngoài. /.

 

 

TT. Đảm bảo chất lượng – Tổ TT&QHCC