Đào tạo
03/07/2018

Hiện nay, AUN có 30 trường đại học thành viên thuộc 10 nước trong khu vực. Trong đó, Việt Nam có 03 trường: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Cần Thơ.

16:52 03/06/2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
08:46 29/05/2016
GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap