HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN, BAN GIÁM ĐỐC, THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
GS.TS Nguyễn Thị Lan 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
62617755 
nguyenlan@vnua.edu.vn 
GS.TS. NGND. Trần Đức Viên 
Chủ tịch Hội đồng Học viện 
62617686 
tdvien@vnua.edu.vn 
GS. TS Vũ Văn Liết 
Thư ký Hội đồng Học viện 
 
vvliet@vnua.edu.vn 
GS.TS. Phạm Văn Cường 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
62617756 
pvcuong@vnua.edu.vn 
PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh 
Ủy viên Thường vụ 
62617596 
ntcanh@vnua.edu.vn 
GS.TS.NGND. Nguyễn Xuân Trạch 
Ủy viên Thường vụ 
62617689 
nxtrach@vnua.edu.vn 
TS. Vũ Ngọc Huyên 
Phó Bí thư Đảng ủy 
62617579 
vnhuyen@vnua.edu.vn 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Nguyễn Tất Thắng 
Chủ tịch CĐ 
 
 
TS. Lê Thị Giang 
Phó Chủ tịch 
 
 
ThS. Nguyễn Công Ước 
Phó Chủ tịch 
 
 
ThS. Trương Thị Thu Hạnh 
Uỷ viên Thường vụ 
 
 
ThS. Nguyễn Đăng Thiện 
Ủy viên Thường vụ 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Duyên 
Ủy viên 
 
 
PGS.TS. Đỗ Quang Giám 
Ủy viên 
 
 
TS. Đỗ Thị Hường 
Ủy viên 
 
 
CN. Nguyễn Thị Hà Nam 
Ủy viên 
 
 
TS. Tô Thế Nguyên 
Ủy viên 
 
 
TS. Hoàng Thị Minh Nguyệt 
Ủy viên 
 
 
TS. Dương Văn Nhiệm 
Ủy viên 
 
 
PGS.TS. Đặng Thúy Nhung 
Ủy viên 
 
 
ThS. Mai Thị Thanh Tuyền 
Ủy viên 
 
 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS. Đỗ Thị Kim Hương 
Bí thư 
 
 
TS. Hán Quang Hạnh 
Phó Bí thư 
 
 
Đoàn Thu Thủy 
Phó Bí thư 
 
 
Nguyễn Trọng Tuynh 
Phó Bí thư 
 
 
Võ Hữu Công 
UVBTV 
 
 
Phạm Quý Giang 
UVBTV 
 
 
Lương Quốc Hưng 
UVBTV 
 
 
Trần Thị Phương Lan 
UVBTV 
 
 
Nguyễn Thanh Phong 
UVBTV 
 
 
Nguyễn Trường Thành 
UVBTV 
 
 
Đỗ Trung Thực 
UVBTV 
 
 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Vũ Thị Thanh Huyền 
Chuyên viên 
62617515 
 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Mai Thị Thanh Tuyền 
Chuyên viên 
62617566 
 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Nguyễn Công Tiệp 
Chánh Văn phòng 
02.462.617.779 
nctiep@vnua.edu.vn 
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 
Phó Chánh văn phòng 
 
 
Văn thư 
 
02.462.617.508/ 02.462.617.768 
 
Tổng đài/ Đội xe 
 
02.462.617.586 
 
Lễ tân 
 
02.462.617.515 
 
Phục vụ 
 
02.462.617.769 
 
Đội bảo vệ 
 
02.462.617.569 
 
Bảo vệ Nhà 4 tầng 
 
02.462.617.504 
 
Cổng thường trực 
 
02.462.617.695 
 
Bảo vệ khoa Nông học 
 
02.462.617.679 
 

BAN CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Phạm Quý Giang 
Chủ tịch Hội SV 
62617727 
 
Cao Thị Phương Anh 
Phó chủ tịch thường trực Hội SV 
 
 
Trần Tiến Dũng 
Phó Chủ tịch Hội SV 
 
 
Tô Thị Hải Anh 
Phó Chủ tịch Hội SV 
 
 

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Trưởng Ban 
62.617.600 
tccb@vnua.edu.vn 
ThS Lê Ngọc Tú 
Phó Trưởng Ban 
62.617.564 
 
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 
Phó Trưởng Ban 
 
ntnoanh@vnua.edu.vn 
Văn phòng , BHXH 
 
62.617.579 
 

BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS. TS Phạm Văn Hùng 
Trưởng Ban 
02.462.617.646 
 
PGS.TS Trần Quang Trung 
Phó Trưởng Ban 
02.462.617.601 
 
Thu học phí - lệ phí 
 
02.462.617.541 
 
Thủ quỹ 
 
02.462.617.608 
 
Cấp phát kinh phí 
 
02.462.617.609 
 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS Nguyễn Viết Đăng 
Trưởng Ban 
02.462.617.691 
 
PGS. TS Phan Xuân Hảo 
Phó Trưởng Ban 
 
 
ThS. Nguyễn Quang Tự 
Phó Trưởng Ban 
 
 
Kế hoạch đào tạo 
 
02.462.617.519 
 
Quản lý học tập 
 
02.462.617.520 
 
Quản lý đào tạo tiến sĩ 
 
 
 
Fax 
 
024.362.617.659 
 

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Lê Vũ Quân 
Trưởng Ban 
02.462. 617.606 
 
ThS. Võ Văn Nam 
Phó Trưởng Ban 
02.462. 617.611 
 
Tổ kỹ thuật 
 
02.462. 617.531 
 
Tổ thiết bị vật tư 
 
02.462. 617.527 
 
Tổ Điện nước 
 
02.462. 617.540 
 

BAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Nguyễn Tất Thắng 
Trưởng Ban 
02.462.617.503 
 
ThS Vũ Văn Tuấn 
Phó Trưởng Ban 
02.462.617.570 
 
ThS. Dương Thành Huân 
Phó Trưởng Ban 
 
 
Bộ phận lưu trữ hồ sơ 
 
02.462.617.542 
 
Bộ phận chế độ chính sách + Hộ khẩu 
 
02.462.617.528 
 
Bộ phận Quản lý hội trường 
 
02.462.617.542 
 
Bộ phận trang âm + tuyên truyền 
 
02.462.617.602 
 
Văn phòng 
 
02.462.617.542 
ctsv@vnua.edu.vn 

BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS Lê Huỳnh Thanh Phương 
Trưởng Ban 
02.462.617.550 
 
TS Trần Hiệp 
Phó Trưởng Ban 
02.462.617.757 
 
Văn phòng 
 
02.462.617.532 
pqlkh@vnua.edu.vn 

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS. TS Nguyễn Thị Bích Thủy 
Trưởng Ban 
02.462.617.533 
 
ThS Lê Thị Bích Liên 
Phó Trưởng Ban 
02.462.617.549 
 
PGS.TS. Nguyễn Việt Long 
Phó Trưởng Ban 
02.462.617.692 
 
Văn phòng 
 
02.462.617.543 
 

BAN THANH TRA

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS Nguyễn Công Ước 
Trưởng Ban 
02.462.617.501 
 
TS. Nguyễn Đình Thi 
Phó Trưởng Ban 
02.462.617.512 
 
Văn phòng 
 
02.462.617.514 
 

NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS. Đỗ Lê Anh 
Giám đốc 
38.760.235 
 
Phòng Tạp Chí 
 
62.617.714 
 
Phòng Biên tập 
 
62.617.649 
 
Văn phòng 
 
62.617.649 
 
Bộ phận Quản trị mạng 
 
62617556 
qtm@vnua.edu.vn 

TRẠM Y TẾ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
BS Vũ Văn Cường 
Trạm trưởng 
 
 
BS Hoàng Thị Liễu 
Phó trạm Trưởng 
 
 
Phòng trực khám 
 
02.462.617.681 
yte.hua@vnua.edu.vn 

KHOA CHĂN NUÔI

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Phạm Kim Đăng 
Trưởng khoa 
62.937.011 
pkdang@vnua.edu.vn 
PGS.TS. Đỗ Đức Lực 
Phó Trưởng khoa 
62.937.011 
ddluc@vnua.edu.vn 
PGS.TS. Đặng Thúy Nhung 
Phó Trưởng khoa 
 
dtnhung@vnua.edu.vn 
Văn phòng Khoa 
 
38.276.653 
 
Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa 
 
38.768.269 
 
Bộ môn Hóa sinh - Sinh lý động vật 
 
36.762.601 
 
Bộ môn Sinh học động vật 
 
38.768.276 
 
Bộ môn Dinh dưỡng thức ăn 
 
38.768.273 
 
Bộ môn Di truyền - Giống 
 
38.768.265 
 
Phòng Thí nghiệm trung tâm 
 
62.618.490 
 
Tổ Công tác sinh viên 
 
38.760.070 
 
Trung tâm Nghiên cứu liên ngành PTNT 
 
38.767.131 
 

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Nguyễn Đức Bách 
Trưởng khoa 
024 626 17632 
 
TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh 
Phó Trưởng khoa 
024 626 17632 
 
TS. Nguyễn Xuân Cảnh 
Phó Trưởng khoa 
 
nxcanh@vnua.edu.vn 
Bộ môn Công nghệ Sinh học Thực vật 
 
02.462.617.655 
 
Bộ môn Công nghệ sinh học Động vật 
 
 
 
Bộ môn Công nghệ Vi sinh 
 
 
 
Bộ môn Công nghệ sinh học Phân tử và Ứng dụng 
 
02.462.617.656 
 
Bộ môn Sinh học 
 
024 632 84139 
 
Văn phòng Khoa 
 
02.462.617.657 
vpkcnsh@vnua.edu.vn 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Phạm Quang Dũng 
Phó Trưởng khoa phụ trách 
02.462.617.680 
pqdung@vnua.edu.vn 
TS. Nguyễn Văn Hạnh 
Phó Trưởng Khoa 
02.462.617.680 
nvhanh@.vnua.edu.vn 
TS. Phan Thị Thu Hồng 
Phó Trưởng khoa 
 
ptthong@vnua.edu.vn 
Bộ môn Công nghệ phần mềm 
 
02.462.617.524 
 
Bộ môn Khoa học máy tính 
 
02.462.617.523 
 
Bộ môn Toán 
 
02.462.617.525 
 
Bộ môn Toán tin ứng dụng 
 
02.462.617.526 
 
Tổ văn phòng 
 
 
kythuatcntt@vnua.edu.vn 
Văn phòng Khoa 
 
02.462.617.701 
cntt@vnua.edu.vn 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh 
Trưởng khoa 
62.617.712 
 
PGS.TS. Trần Thị Lan Hương 
Phó Trưởng khoa 
62.617.712 
 
TS Giang Trung Khoa 
Phó Trưởng khoa 
62.617.712 
 
Bộ môn Hóa sinh - Công nghệ SHTP 
 
62.617.708 
 
Bộ môn CN chế biến 
 
62.618.412 
 
Bộ môn Công nghệ STH 
 
62.617.719 
 
Bộ môn Thực phẩm - dinh dưỡng 
 
62.617.709 
 
Phòng thí nghiệm nhà B 
 
62.618.460 
 
Văn phòng Khoa  
 
62.617.718 
vpkcntp@vnua.edu.vn 

KHOA CƠ ĐIỆN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Lê Minh Lư 
Trưởng khoa 
62.617.563 
lmlu@vnua.edu.vn 
TS. Nguyễn Thanh Hải 
Phó Trưởng khoa 
62.617.688 
nthai@vnua.edu.vn 
TS. Nguyễn Xuân Trường 
Phó Trưởng khoa 
62.617.536 
nxtruong@vnua.edu.vn 
Bộ môn Cơ học kỹ thuật 
 
62.617.562 
 
Bộ môn Công nghệ cơ khí 
 
62.617.726 
 
Bộ môn Cung cấp - Sử dụng điện 
 
62.617.561 
 
Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện 
 
 
 
Bộ môn Động Lực  
 
62.617.535 
 
Bộ môn Tự động hóa 
 
62.618.426 
 
Bộ môn Máy nông nghiệp 
 
62.617.537 
 
Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản 
 
62.617.534 
 
Văn phòng Khoa 
 
62.617.699 
khoacodien@vnua.edu.vn 

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS Nguyễn Văn Tám 
Trưởng khoa 
62.617.510 
 
Nguyễn Hoàng Huấn 
Phó Trưởng khoa 
 
 
Văn phòng 
 
62.617.510 
gdqp@vnua.edu.vn 

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền 
Trưởng khoa 
62.617.593 
 
PGS. TS. Phạm Bảo Dương 
Phó Trưởng khoa 
62.617.603 
 
PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng 
Phó Trưởng khoa 
 
 
Bộ môn Kinh tế 
 
38.769.768 
 
Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường 
 
62.617.592 
 
Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách 
 
38.760.195 
 
Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư 
 
62.618.486 
 
Bộ môn Phân tích định lượng 
 
62.617.590 
 
Bộ môn Phát triển nông thôn 
 
38.769.767 
 
Văn phòng Khoa 
 
62.617.605/38.276.522 
ktptnt@vnua.edu.vn 

KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Trần Hữu Cường 
Trưởng khoa 
62.617.558 
 
TS. Nguyễn Quốc Chỉnh 
Phó Trưởng khoa 
62.617.580 
 
PGS.TS. Đỗ Quang Giám 
Phó Trưởng Khoa 
 
 
Chương trình tiên tiến 
 
62.617.554/38.760.250 
Fax: 38.760.249 
Bộ môn Kế toán tài chính 
 
62.617.522 
 
Bộ môn Kế toán quản trị và kiểm toán 
 
 
 
Bộ môn Quản trị Kinh doanh 
 
62.617.582 
 
Bộ môn Tài chính 
 
62.617.551 
 
Bộ môn Marketing 
 
62.617.587 
 
Văn phòng khoa 
 
36.763.040 
Email: fabm@vnua.edu.vn 

KHOA NÔNG HỌC

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Trần Văn Quang 
Trưởng khoa 
62.617.572 
 
PGS.TS. Ninh Thị Phíp 
Phó Trưởng khoa 
 
ntphip@vnua.edu.vn 
TS. Nguyễn Đức Huy 
Phó Trưởng Khoa 
 
 
Bộ môn Di truyền giống 
 
62.617.581/ 38.765.584 
 
Bộ môn Cây công nghiệp 
 
38.765.695 
 
Bộ môn côn trùng 
 
62.617.584/ 38.768.039 
 
Bộ môn Bệnh cây 
 
62.617.585/ 38.768.475 
 
Bộ môn PPTN&TKSH 
 
22.160.809 
 
Bộ môn sinh lý thực vật 
 
38.765.782 
 
Bộ môn Thực vật 
 
38.766.486 
 
Bộ môn Canh tác học 
 
62.617.644/ 38.760.013 
 
Bộ môn Rau- Hoa Quả 
 
62.617.645/ 38.766.230 
 
Bộ môn cây lương thực 
 
38.767.360 
 
Tổ công tác sinh viên 
 
36.762.892 
 
Văn phòng dự án 
 
38.760.242 
 
Văn phòng Khoa 
 
38.276.473 
Agronomy@vnua.edu.vn 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn 
Trưởng Khoa 
62.617.546 
 
TS. Vũ Ngọc Huyên 
Phó Trưởng khoa 
 
 
ThS. Lê Thị Xuân 
Phó Trưởng khoa 
 
 
Bộ môn tư Tưởng Hồ chí Minh 
 
 
 
Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN 
 
 
 
Bộ môn Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 
 
 
 
Bộ môn Pháp luật 
 
 
 
Bộ môn Xã Hội học 
 
 
 
Văn phòng 
 
62.617.546 
llctxh@vnua.edu.vn 

KHOA MÔI TRƯỜNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS Ngô Thế Ân 
Trưởng khoa 
6 261 7693 
 
TS. Nguyễn Thanh Lâm  
Phó Trưởng khoa: 
62.617.702 
ntlam_cares@vnua.edu.vn 
TS. Trịnh Quang Huy  
Phó Trưởng khoa: 
62.617.702 
tqhuy@vnua.edu.vn 
Phòng Trợ lý Khoa  
 
62.617.694 
 
Tổ quản sinh 
 
62.618.490 
 
Bộ môn Hóa  
 
38.765.663 
 
Bộ môn Công nghệ Môi trường  
 
36.760.973 
 
Bộ môn Vi sinh vật  
 
38.760.073 
 
Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp  
 
38.768.046 
 
Bộ môn Quản lý Môi trường 
 
 
 
Văn phòng Khoa 
 
Fax 6 261 8491 
moitruong@vnua.edu.vn 

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS Trần Nguyễn Hà 
Trưởng khoa 
62.617.622 
 
ThS Trần Thị Hà Nghĩa 
Phó Trưởng khoa 
 
 
ThS. Ngô Thị Thanh Tâm 
Phó Trưởng khoa 
 
 
Văn phòng Khoa 
 
38.766.627 
spnn@vnua.edu.vn 

KHOA THÚ Y

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào 
Phó Trưởng khoa phụ trách 
 
 
PGS.TS. Lại Thị Lan Hương 
Phó Trưởng khoa 
 
 
Bộ môn Thú y cộng đồng 
 
62.617.685 
vet.publichealth@vnua.edu.vn 
Bộ môn Nội chẩn - Dược 
 
38.768.271 
 
Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm 
 
62.542.738 
 
Bộ môn Bệnh lý thú y 
 
66.804.614 
 
Bộ môn Giải phẫu - Tổ chức 
 
66.578.908 
anatomy@vnua.edu.vn 
Bộ môn Ký sinh trùng 
 
68.768.270 
vet.parasitology.vnua.edu.vn 
Bộ môn Ngoại sản 
 
38.768.277 
vet.surgery_reprod@vnua.edu.vn 
Phòng Thí nghiệm Trung tâm 
 
66.805.584 
 
Văn phòng Khoa 
 
36.762.584 
vpkty@vnua.edu.vn 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS. TS. Cao Việt Hà 
Trưởng khoa 
62.617.636 
 
PGS.TS. Trần Trọng Phương 
Phó Trưởng khoa 
62.617.636 
 
PGS.TS. Trần Quốc Vinh 
Phó Trưởng khoa 
 
 
BM Nông hoá 
 
62.617.626/38.765.587 
 
BM Quản lý Đất đai (QLĐĐ) 
 
62.617.620/38.768.216 
 
BM Quy hoạch Đất đai (QHĐĐ) 
 
62.617.642/38.768.215 
 
BM Trắc địa bản đồ và TTĐL) 
 
62.617.641 
 
BM Tài nguyên nước (TNN) 
 
62.617.623/38.768.733 
 
BM Khoa học Đất (KHĐ) 
 
62.617.625/38.769.272 
 
BM Thông tin đất (LIS) 
 
62.617.634/38.768.217 
 
Phòng thí nghiệm JICA 
 
38.767.169 
 
Văn phòng khoa 
 
38.765.588 
qldd@vnua.edu.vn 

KHOA THỦY SẢN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Kim Văn Vạn 
Trưởng khoa 
0243.2127758 
kvvan@vnua.edu.vn 
PGS.TS Trần Thị Nắng Thu 
Phó Trưởng Khoa 
0243.2127770 
trannangthu@vnua.edu.vn 
TS. Trương Đình Hoài 
Phó Trưởng khoa 
 
 
Bộ môn Nuôi trồng thủy sản 
 
0243.2127765 
 
Bộ môn Môi trường và Bệnh học thủy sản 
 
0243.2127764 
 
Bộ môn Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 
 
0243.2127759 
 
Văn phòng Khoa 
 
0243.2127767 
 

VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ - ĐIỆN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Bùi Việt Đức 
Giám đốc 
 
 
Vũ Công Cảnh 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng 
 
39.932.556/ 38.760.540 
 

VIỆN SINH HỌC NÔNG NGHIỆP

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Nguyễn Xuân Trường 
Viện trưởng 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Sơn 
Phó Viện trưởng 
 
 
Phòng CN Khoai tây 
 
62.618.415 
 
Văn phòng 
 
62.618.409 
 
Fax: 
 
62.618.409 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm 
Chủ tịch Hội đồng khoa học 
 
 
GS. TS. Vũ Văn Liết 
Giám đốc 
 
 
TS. Vũ Hồng Quảng 
Phó Giám đốc 
 
 
ThS. Nguyễn Văn Mười 
Phó Giám đốc 
 
 

BỆNH VIỆN CÂY TRỒNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Nguyễn Đức Huy 
Giám đốc 
 
 
PGS. TS. Hà Viết Cường 
Phó Giám đốc 
 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ THỂ CHẾ NÔNG NGHIỆP

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Đặng Kim Sơn 
Giám đốc 
 
 
Đặng Kim Khôi 
Phó Giám đốc 
 
 

VIỆN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS. TS. Trần Đình Thao 
Giám đốc 
 
 
ThS. Nguyễn Ngọc Vinh 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng Viện Kinh tế và Phát triển 
 
62.617.648 
 

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng 
Giám đốc 
38.760.405 
 
TS. Vũ Thị Thúy Hằng 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng 
 
38.760.301 
 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS. Nguyễn Đăng Thiện 
Giám đốc Trung tâm 
62.618.401 
ndthien@vnua.edu.vn 
ThS. Nguyễn Xuân Cừ 
Phó Giám đốc 
62.618.403 
nxcu@vnua.edu.vn 
Văn phòng  
 
62.618.404 
 

TRUNG TÂM SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Phạm Văn Hội 
Giám đốc 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thu Hà 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng 
 
62.617.597 
cares@hn.vnn.vn 

TRUNG TÂM CHUYÊN GIA

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
GS. TS. Trần Đức Viên 
Giám đốc 
 
tdvien@vnua.edu.vn 
TS. Hoàng Hiệp 
Phó Giám đốc 
 
 

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải 
Giám đốc  
38.768.221 
 
TS. Đỗ Văn Nhạ 
Phó Giám đốc 
 
 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS. TS Vũ Đình Tôn 
Giám đốc 
 
 
TS. Hán Quang Hạnh 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng dự án 
 
62.617.697/38.767.361 
 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CƠ ĐiỆN VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS.Nguyễn Hữu Thuần 
Giám đốc 
0985142057 
 
ThS. Ngô Quang Ước 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng 
 
38.767.347 
 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Nguyễn Văn Dung 
Giám đốc 
 
 
KS. Nguyễn Văn Lơ 
Phó giám đốc: 
0912.853142 
 
Văn phòng: 
 
36.762.915 
 

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS Nguyễn Mai Thơm 
Giám đốc 
38.760.504 
 
ThS. Nguyễn Ngọc Dũng 
Phó Giám đốc 
 
 
Bộ môn Dạy - Rèn nghề 
 
38.276.552 
 
Bộ phận Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ 
 
38.767.915 
 
Văn phòng 
 
38.276.477 
 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS Trần Nguyên Hà 
Giám đốc 
 
tnha@vnua.edu.vn 
TS Ngô Tuấn Anh 
Phó Giám đốc 
 
 
ThS. Lê Thị Bích Liên 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng 
 
38.760.248 
ttnnIFL@vnua.edu.vn 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS Phan Quốc Hưng 
Giám đốc 
 
 
TS. Nguyễn Thế Bình 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng 
 
38.276.700 
Fax: 3876.0375 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS. Phạm Thị Thanh Mai 
Giám đốc 
204 
62.617.713 
KS. Tô Văn Nguyện 
Phó Giám đốc 
 
 
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 
 
205 
 
Phòng sách giáo trình 
 
206 
 
Phòng Thư viện mở tầng 2 
 
207 
 
Phòng Thư viện mở tầng 1 
 
208 
 
Phòng đa phương tiện 
 
201 hoặc 0 
62.617.707/ 38.766.711 
Cán bộ TT-TV:  
 
 
canbothuvien@vnua.edu.vn 
Lãnh đạo TT-TV:  
 
 
quanlythuvien@vnua.edu.vn 
Văn phòng 
 
202 
62.618.496 

TRUNG TÂM TIN HỌC HVNNVN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Phạm Quang Dũng 
Giám đốc 
 
 
TS. Lê Ngọc Hướng 
Phó Giám đốc 
 
 
Văn phòng 
 
04.62617701 
vitc@vnua.edu.vn 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Ngô Trí Dương 
Giám đốc 
 
 
TS. Nguyễn Minh Đức 
Phó Giám đốc 
 
 

TRUNG TÂM CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
ThS. Vũ Ngọc Huyên 
Giám đốc 
 
 

TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI CHẤT LƯỢNG CAO

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
PGS.TS. Phạm Kim Đăng 
Giám đốc 
 
pkdang@vnua.edu.vn 

TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY TRỒNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
GS. TS Phan Hữu Tôn 
Giám đốc 
0912463037 
 

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Hoàng Hiệp 
Giám đốc 
 
 

TRUNG TÂM QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Nguyễn Văn Quân 
Giám đốc 
 
nvquan@vnua.edu.vn 
Đỗ Thị Kim Hương 
Phó Giám đốc 
 
 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
TS. Nguyễn Quang Học 
Trưởng Ban 
 
 
ThS Nguyễn Thị Thanh Hòa 
Phó Trưởng Ban 
 
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HVNNVN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Trung tâm chuyển giao KHCN và Đào tạo nghề 
 
38.760.015 
 
Trung tâm Quy hoạch và PTNT 
 
38.760.247 
 
Trung tâm ngoại ngữ - Tin học ASSAC 
 
36.763.199/38.760.158 
 
Nhà khách công vụ 
 
36.762.259 
 
PGS.TS Nguyễn Thị Lan 
Chủ tịch HĐTV 
62617755 
 
GS.TS Trần Đức Viên 
phó chủ tịch HĐTV 
62617686 
 
Văn phòng 
 
36.762.116 
Consultant@vnua.edu.vn 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Fax 
 
3.86941e+007 
 
Tổng đài 
 
38694794/38692397 
 
Chánh văn phòng 
 
38694794 
 
Trực tiếp dân và liên hệ 1 cửa 
 
38694888 
 
Phòng Hành chính - Quản trị 
 
38694888 
 
Phòng Văn thư - Lưu trữ 
 
38695144 
 
Phòng Tổng hợp 
 
38680347 
 
Phòng Thi đua - Khen thưởng 
 
38692013 
 
Vụ Kế hoạch Tài chính 
 
 
 
Vụ trưởng 
 
38681370/38680801 
 
Phó Vụ trưởng 
 
38693227 
 
Vụ Đại học và Sau đại học 
 
38694886 
 
Vụ trưởng 
 
38692497 
 
Phó Vụ trưởng 
 
3.8684029 
 
Trực tuyển sinh 
 
38684030/38681550 
 
Vụ Tổ chức cán bộ 
 
 
 
Vụ trưởng 
 
38680398 
 
Phó Vụ trưởng 
 
38694900 
 
Vụ Khoa học Công nghệ (Vụ trưởng) 
 
38680357 
 
Vụ Công tác học sinh, sinh viên 
 
38681598 
 
Vụ Hợp tác quốc tế (Vụ trưởng) 
 
38694883/38680134 
 
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
 
38693686/38682061 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Bộ trưởng 
 
37335718 
 
Chánh Văn phòng 
 
38525527 
 
Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 
 
08044366 
 
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 
 
38253775 
 
Máy trực Văn phòng Bộ 
 
38468161 
 
Fax 
 
38454319 
 
Vụ Hợp tác Quốc tế 
 
38459670 
 
Cục hợp tác xã và PTNT 
 
39438794 
 
Vụ Khoa học công nghệ 
 
38237534 
 
Vụ Tổ chức cán bộ 
 
38454580 
 
Vụ Tài chính 
 
38436801 
 
Trung tâm khuyến nông Quốc gia 
 
37711163 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Bộ trưởng 
 
38439309 
 
Phòng Hành chính 
 
38455298 
 
Chánh Văn phòng 
 
38453027 
 
Vụ Tài chính 
 
38237599 
 
Vụ Nông nghiệp & PTNT 
 
38438189 
 
Vụ Khoa học giáo dục môi trường 
 
38435148 
 

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Bộ trưởng 
 
38263379/39439261 
 
Chánh văn phòng 
 
38263158 
 
Tổng đài 
 
39439732/39439734 
 
Fax 
 
39439731/39439733 
 
Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán 
 
39439322 
 
Vụ Quản lý Khoa học công nghệ nông nghiệp 
 
39342663 
 

HUYỆN GIA LÂM

Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Văn phòng UBND Huyện Gia Lâm 
 
38276902 
 
Chánh Văn phòng UBND Huyện 
 
38276217/38276911 
 
Ban Tổ chức chính quyền Huyện 
 
38276243 
 
UBND Thị trấn Trâu Quỳ 
 
38276455 
 
Trường Tiểu học Nông nghiệp 
 
38765571 
 
Cảnh sát cơ động 
 
113 
 
Phòng cháy chữa cháy 
 
114 
 
Cấp cứu 
 
115 
 
Số máy điện thoại hỏng cần báo 
 
38276399 
 
Viện chiến lược và chính sách nông nghiệp 
 
39713191 
 
Viện Chăn nuôi Quốc gia (Viện trưởng) 
 
38362385/38389775 
 
Viện Thú y 
 
38685318/38695140 
 
Viện Nông hóa - Thổ nhưỡng 
 
38362379/38345501 
 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
 
38612127/38615487 
 
Viện Khoa học và Công ngệ Địa chính 
 
37561155 
 
Viện Cơ Điện và Công nghệ sau thu hoạch 
 
38253846 
 
Trường TH KTKT Bán công Dương Xá 
 
38765421 
 
Trường THPT Dương Xá 
 
38276207/38765737 
 
Trường THCS Dương Xá 
 
38276735 
 
Trường THPT Nguyễn Gia Thiều 
 
38734204 
 
Viện Nghiên cứu Rau Quả Trung ương 
 
38276148 
 
Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp 
 
38213442/38213317 
 
Viện Điều tra quy hoạch đất đai 
 
38690322/38691117 
 
Viện Di truyền Nông nghiệp 
 
38343198 
 
Viện Bảo vệ thực vật 
 
38344723 
 
Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước 
 
0913351227/38434966 
 
Trường THPT Lý Thường Kiệt 
 
38775305 
 
Trường THCS Thượng Thanh 
 
38274863 
 
Trưởng Tiểu học Thượng Thanh 
 
38274863 
 
Trường THCS Ái Mộ 
 
38273601 
 
Trường THCS Trâu Quỳ 
 
38765004 
 
Trường THCS Cổ Bi 
 
38276076 
 
Trường PTTH Cao Bá Quát 
 
38276760/38765467 
 
Trường THCS Sài Đồng 
 
38276408 
 
Trường Tiểu học Sài Đồng 
 
38276032 
 
Trường THCS Ngọc Lâm 
 
38720305 
 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap