Lĩnh vực Nông học
Công nghệ chọn tạo và cải tiến giống lúa thuần
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, GS.TS. Vũ Văn Liết, GS.TS. Phan Hữu Tôn, PGS.TS. Phạm Văn Cương, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Vũ Hồng Quảng
Công nghệ chế biến phân bón và chế phẩm sinh học
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh, GS.TS Nguyễn Quang Thạch, TS. Nguyễn Thị Minh….
Công nghệ khí canh trong nông nghiệp
Công nghệ được phát triển bởi GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và công sự trên cơ sở kết quả của đề tài cấp Nhà Nước “Nghiên cứu làm chủ công nghệ và xây dựng mô hình CNSH sản xuất giống khoai tây, rau và hoa sạch bệnh”, mã số KC.04.02/06–10.
Công nghệ chọn tạo giống cây ăn quả
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, TS. Đoàn Văn Lư, TS. Nguyễn Mai Thơm…
Công nghệ chọn tạo giống cà chua
Công nghệ được phát triển bởi PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh và cộng sự
Công nghệ chọn tạo giống hoa
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh, PGS.TS. Phạm Thị Minh Phương, TS. Nguyễn Hạnh Hoa…
Công nghệ chọn tạo giống ngô lai
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: GS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, PGS.TS. Nguyễn Việt Long, ThS. Phạm Quang Tuân, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh….
Công nghệ chọn tạo giống lúa lai
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, GS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Vũ Hồng Quảng
5023

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap