HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_________________

Số: 32 /TB-TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lớp kỹ năng mềm chuyên sâu trong học kỳ 1, năm học 2018-2019

Căn cứ số lượng sinh viên có nhu cầu mở các lớp kỹ năng mềm chuyên sâu ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2018-2019;

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm thông báo về thời gian đăng ký trực tuyến (online) vào các lớp kỹ năng mở ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

- Từ ngày 19/09/2018 đến 22/09/2018 sinh viên đăng ký tại website http://daotao.vnua.edu.vn/  cho các lớp kỹ năng sau:

STT

Mã MH

Tên môn học

Số lớp

Quy mô

Số buổi

Học phí

1

KNM01

Kỹ năng hòa nhập cuộc sống sinh viên

02

40

2

300.000đ

2

KNM02

Kỹ năng viết CV xin việc và phỏng vấn

02

40

2

300.000đ

3

KNM03

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

02

40

3

400.000đ

4

KNM04

Kỹ năng bán hàng bất động sản hiệu quả

02

40

6

800.000đ

Chú ý:

- Sau thời gian trên sinh viên không được phép rút/hủy học phần đã đăng ký.

- Thu học phí trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm. Sinh viên có thể sử dụng Voucher của Trung tâm hoặc gói học bổng của Học viện dành cho tân sinh viên K63 chương trình tiên tiến cho các khóa học nêu trên.

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

(đã ký)

 

Ngô Trí Dương