Lĩnh vực Cơ khí nông nghiệp
Công nghệ thiết kế – chế tạo máy nông nghiệp
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Trần Như Khuyên, TS. Lê Văn Bích, TS. Bùi Việt Đức, TS. Tống Ngọc Tuấn, PGS.TS. Đỗ Hữu Quyết….
5024

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap