Công nghệ nhân giống nấm dịch thể
Giống nấm dịch thể là giống nấm được nuôi dưỡng trong môi trường dịch thể, trong các loại bình khác nhau thông qua quá trình khuấy lắc hoặc đảo trộn thông khí không ngừng, tạo điều kiện để sợi nấm luôn tiếp xúc với dinh dưỡng và oxy, do đó giống sinh trưởng mạnh trong môi trường dịch thể.
Công nghệ chọn tạo giống hoa
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh, PGS.TS. Phạm Thị Minh Phương, TS. Nguyễn Hạnh Hoa…
Công nghệ chọn tạo giống ngô lai
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: GS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, PGS.TS. Nguyễn Việt Long, ThS. Phạm Quang Tuân, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh….
Công nghệ chọn tạo giống lúa lai
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, GS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Vũ Hồng Quảng
Công nghệ chọn tạo và cải tiến giống lúa thuần
Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, GS.TS. Vũ Văn Liết, GS.TS. Phan Hữu Tôn, PGS.TS. Phạm Văn Cương, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Vũ Hồng Quảng
5022

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap