KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019

I.  Khung kế hoch đào tạo năm học 2018-2019

-    Ngày bắt đầu của năm học: 06/08/2018

-    Ngày kết thúc năm học: 16/06/2019

-    Ngày kết thúc học kỳ 1: 30/12/2018

-    Ngày nghỉ hè: 7 tuần (từ 17/06/2019 đến 04/08/2019)

Các ngày được nghỉ trong năm học:

-    Nghỉ quốc khánh: 2/9: nghỉ 1 ngày (Chủ nhật) và nghỉ bù 1 ngày vào Thứ 2 ngày 03/09/2018.

-    Ngày 12/10: nghỉ 1/2 ngày (buổi sáng)

-    Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11: Nghỉ 1/2 ngày (buổi sáng)

-    Tết dương lịch: 01/01/2019: nghỉ 1 ngày (Thứ 3)

-    Tết nguyên đán Kỷ Hợi: nghỉ 2 tuần (từ 28/01/2019 đến hết 12/02/2019) (tức 23/12 âm lịch đến hết 08/01 âm lịch)

-    Ngày giỗ tổ Hùng vương: 14/04/2019 (tức 10/03 âm lịch): nghỉ 1 ngày (Chủ nhật) nghỉ bù 1 ngày vào Thứ 2 ngày 15/04/2019

-    Ngày giải phóng miền Nam 30/04: nghỉ 1 ngày (Thứ 3).

-    Ngày quốc tế lao động 01/5: nghỉ 1 ngày (Thứ 4)

Ngày lễ nếu trùng vào thứ 7 hoặc chủ nhật, các lớp Sau đại học đã có thời khóa biểu sẽ không học.

Các ngày đăng ký vào các lớp học phần:

-    Thời gian đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019: online từ 01/12/2018 đến 12/12/2018.

-    Thời gian đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020: online từ: 15/05/2019 đến 26/05/2019.

II.   Khung kế hoạch đào tạo các khóa bậc đại học - cao đẳng

2.1. Các khoá chính quy tại Học viện

2.1.1. Hệ đại học

-    Các khóa đào tạo theo tín chỉ (59, 60, 61, 62) kế hoạch dựa trên các tiến trình đã xây dựng (danh mục chương trình đào tạo).

-    Thời gian xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp trước ngày 20/11/2018 và trước ngày 30/4/2019 để sinh viên có kế hoạch đăng ký vào các lớp học phần. Đợt xét bổ sung (nếu có) trước ngày 15/02/2019 và 15/07/2019.

-    Thời gian xét tốt nghiệp các khóa 30/9, 30/12, 30/3, 25/07

-    Phát bằng: Đợt 1: 20-30/11, đợt 2: 20-28/2, đợt 3: 20-30/5, đợt 4: 20-30/09.

Khoá 63:

Thời gian học tập chính trị đầu khóa: Từ 16/8 đến 26/8

Bắt đầu học theo thời khóa biểu: 27/8/2018

Tuyển sinh lớp tiên tiến, chất lượng cao và chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng: thông báo và nhận đơn từ 20/9/2018 ;  xét tuyển: 20/10/2018

2.1.2. Hệ cao đẳng

Kế hoạch cho các lớp hệ Cao đẳng từ K60 – K61 các ngành dựa trên các tiến trình đã xây dựng trong danh mục chương trình đào tạo.

2.1.3. Hệ liên thông

Các lớp liên thông chính qui khóa 63 sẽ xét tuyển cùng đợt tuyển sinh đại học tháng 6/2018 và nhập học cùng sinh viên khóa 63; kỳ thi tuyển sinh riêng cho liên thông từ ngày 03-05/11;  Nhập học 20/12/2018.

Các lớp VLVH, Liên thông hệ VLVH ở trường và địa phương (nếu có): tổ chức thi tuyển sinh từ ngày  03-05/11/2018; Nhập học 20/12/2018.

2.2. Các khóa hệ vừa làm vừa học

2.2.1. Tại Học viện

Thời gian xét tuyển: tháng 4 và tháng 11 năm 2018

2.2.2. Tại các địa phương

Lớp mở tại các cơ sở liên kết có nhu cầu đào tạo: Thời gian xét tuyển bắt đầu từ tháng 4 năm 2018 và không giới hạn thời gian.

Học tập trung tại các cơ sở liên kết:

TT

Lớp

Địa Phương

1

TC1KTNNSL

Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La

 

III. Khung kế hoạch đào tạo sau đại học

-    Thi tuyển sinh và xét tuyển NCS:

Thi tuyển sinh thạc sĩ (K27) đợt 2/2018: 24 - 26/8/2018

Thi tuyển sinh thạc sĩ (K28) đợt 1/2019: 29 - 31/3/2019

Xét tuyển NCS: các tháng 9, 12/2018 và 3,6/2019

-    Nhập học:

Thạc sĩ K27 và NCS nhập học đợt 2/2018: 12/10/2018 học từ ngày 13/10/2018

Thạc sĩ K28 nhập học đợt 1/2019 (áp dụng cho các ngành đào tạo có đủ sĩ số mở lớp) 10/5/2019 và học từ 11/5/2019;

NCS nhập học: các tháng 10/2018, 01, 4, 7/2019

-    Thi tiếng Anh đầu ra trình độ B1 khung Châu Âu:

Đợt 2/2018: 8 - 10/9/2018 (áp dụng cho đợt nhập học tháng 10/2017)

Đợt 1/2019: 6 - 8/4/2019 (áp dụng cho đợt nhập học tháng 5/2018)

-    Kế hoạch đào tạo K25 và K26 thực hiện theo chương trình đào tạo in trong Danh mục đào tạo.

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đối tượng áp dụng

Giao đề tài thực tập tốt nghiệp

Đợt 2/2018: trước 15/09/2018

K26 nhập học tháng 10/2017

Đợt 3/2018: trước 15/12/2018

Đợt 1/2019: trước 15/06/2019

K27 nhập học tháng 5/2018

Xét điều kiện bảo vệ luận văn

Đợt 2/2018: 25-30/09/2018

K25 nhập học tháng 10/2016

Đợt 3/2018: 27-30/11/2018

Đợt 1/2019: 23-30/04/2019

K26 nhập học tháng 5/2017

Bảo vệ luận văn

Đợt 2/2018: 08-21/10/2018

K25 nhập học tháng 10/2016

Đợt 3/2018: 16-24/12/2018

Đợt 1/2019: 07-20/05/2019

K26 nhập học tháng 5/2017

Xét điều kiện tốt nghiệp

Đợt 2/2018: 07-12/08/2018

K25 nhập học tháng 5/2016

Đợt 3/2018: 13-18/11/2018

K25 nhập học tháng 10/2016

Đợt 1/2019: 08-12/01/2019

Phát bằng

Đợt 2/2018: tháng 9/2018

K25 nhập học tháng 5/2016

Đợt 3/2018: tháng 12/2018

K25 nhập học tháng 10/2016

Đợt 1/2019: tháng 3/2019


Nghiên cứu sinh báo cáo tiến độ: các tháng 9, 12/2018 và 3, 6/2019

Phát bằng tiến sĩ: tháng 11/2018 và tháng 5/2019.

IV. Kế hoạch tiến hành

1. Từ ngày 01/03/2018 đến 07/03/2018: Học viện họp với các khoa để phổ biến xây dựng kế hoạch năm học.

2. Từ ngày 08/03/2018 đến 12/03/2018: Các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành của khoa. Cần thống nhất thời gian thực tập giáo trình cho từng chuyên ngành đào tạo (cùng thời điểm). Cần lựa chọn các học phần tự chọn trong tiến trình đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể về giảng viên, phòng thực hành và khả năng đăng ký của sinh viên.

3. Ngày 13/03/2018: Các khoa nộp kế hoạch đào tạo của khoa cho Học viện (thông qua Ban Quản lý đào tạo).

4. Từ ngày 14/3/2018 đến 16/3/2018 Ban QLĐT tổng hợp chung kế hoạch của toàn Học viện và làm việc với các khoa để điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

5. Từ ngày 19/03/2018 đến 23/03/2018 thông báo kế hoạch đến các bộ môn để phân công giảng viên.

6. Từ ngày 02/4 đến 04/05/2018 thông báo thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 1 năm học 2018-2019 của các lớp tín chỉ và các lớp cao học khóa 27 (trúng tuyển đợt 1 năm 2018).

 


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap