Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ hai, ngày 23/10/2017 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


DANH SÁCH GIÁO NHÀ GIÁO NHÂN DÂN - NHÀ GIÁO ƯU TÚ

STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Khoa/Đơn vị Năm phong tặng Danh hiệu NGUT Năm phong tặng Danh hiệu NGND Ghi chú
1 Lê Duy Thước Nam 1918 Khoa Nông học 1988
2 Cù Xuân Dần Nam 1938 Khoa Chăn nuôi 1992 2002
3 Nguyễn Quang Thạch Nam 1943 Khoa Công nghệ sinh học 2000 2008
4 Nguyễn Thị Trâm Nữ 1944 Khoa Nông học 2000 2008
5 Đặng Thế Huy Nam 1937 Khoa Cơ Điện 1990 2010
6 Trần Thị Nhị Hường Nữ 1937 Khoa Cơ Điện 1990 2010
7 Nguyễn Đình Hiền Nam 1935 Khoa Công nghệ thông tin 1988
8 Cao Liêm Nam 1934 Khoa Quản lý đất đai 1988
9 Nguyễn Bảng Nam 1933 Khoa Cơ Điện 1990
10 Phan Trọng Cung Nam 1932 Khoa Chăn nuôi 1990
11 Lê Song Dự Nam 1934 Khoa Nông học 1990
12 Võ Minh Kha Nam 1932 Khoa Quản lý đất đai 1990
13 Hồ Văn Nam Nam 1935 Khoa Thú y 1990
14 Vũ Tự Tân Nam 1935 Khoa Công nghệ thông tin 1990
15 Lê Lương Tề Nam 1936 Khoa Nông học 1990
16 Phạm Thị Xuân Vân Nữ 1934 Khoa Thú y 1990
17 Vũ Duy Giảng Nam 1940 Khoa Chăn nuôi 1992
18 Hà Học Ngô Nam 1936 Khoa Quản lý đất đai 1992
19 Nguyễn Nông Nam 1937 Khoa Cơ Điện 1992
20 Hồ Khắc Tín Nam 1937 Khoa Nông học 1992
21 Trần Thế Tục Nam 1935 Khoa Nông học 1992
22 Tạ Thị Thu Cúc Nữ 1937 Khoa Nông học 1994
23 Nguyễn Đường Nam 1932 Khoa Môi trường 1994
24 Huỳnh Văn Kháng Nam 1935 Khoa Thú y 1994
25 Nguyễn Đăng Phong Nam 1934 Khoa Nông học 1994
26 Nguyễn Duy San Nam 1933 Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 1994
27 Lại Kim Tiến Nam 1935 Khoa Công nghệ thông tin 1994
28 Phan Xuân Vận Nam 1937 Khoa Quản lý đất đai 1994
29 Trần Minh Vượng Nam 1934 Khoa Cơ Điện 1994
30 Vũ Hữu Yêm Nam 1937 Khoa Quản lý đất đai 1994
31 Luyện Hữu Chỉ Nam 1936 Khoa Nông học 1996
32 Đỗ Thị Côi Nữ 1947 Trạm y tế 1996
33 Trần Thị Tú Ngà Nữ 1939 Khoa Nông học 1996
34 Nguyễn Văn Tấu Nam 1939 Khoa Môi trường 1996
35 Lê Khắc Thận Nam 1934 Khoa Thú y 1996
36 Nguyễn Viết Tùng Nam 1941 Khoa Nông học 1996
37 Nguyễn Đức Nam 1937 Khoa Công nghệ thông tin 1998
38 Phạm Khắc Hiếu Nam 1939 Khoa Thú y 1998
39 Phạm Văn Tờ Nam 1941 Khoa Cơ Điện 1998
40 Nguyễn Nguyên Cự Nam 1942 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2000
41 Nguyễn Đức Khiêm Nam 1942 Khoa Nông học 2000
42 Đỗ Mộng Ngọc Nam 1943 Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 2000
43 Nguyễn Doãn Nho Nam 1939 Khoa Cơ Điện 2000
44 Hoàng Minh Tấn Nam 1941 Khoa Nông học 2000
45 Đặng Vũ Bình Nam 1946 Khoa Chăn nuôi 2002
46 Phạm Vân Đình Nam 1946 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2002
47 Hoàng Đình Hiếu Nam 1942 Khoa Cơ Điện 2002
48 Trần Hữu Huề Nam 1941 Khoa Môi trường 2002
49 Hà Quang Hùng Nam 1943 Khoa Nông học 2002
50 Mạc Ánh Hùng Nam 1942 Khoa Công nghệ thông tin 2002
51 Nguyễn Đình Mạnh Nam 1943 Khoa Quản lý đất đai 2002
52 Vũ Triệu Mân Nam 1943 Khoa Nông học 2002
53 Nguyễn Đình Nhung Nam 1944 Khoa Thú y 2002
54 Vũ Thị Thư Nữ 1944 Khoa Công nghệ thực phẩm 2002
55 Ngô Tất Vĩnh Nam 1942 Khoa Công nghệ thông tin 2002
56 Phạm Xuân Vượng Nam 1941 Khoa Cơ Điện 2002
57 Hà Thị Thanh Bình Nữ 1954 Khoa Nông học 2006
58 Vũ Thị Bình Nữ 1951 Khoa Quản lý đất đai 2006
59 Nguyễn Thị Tâm Nữ 1952 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2006
60 Nguyễn Hải Thanh Nam 1956 Khoa Công nghệ thông tin 2006
61 Trần Đình Đằng Nam 1935 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2008
62 Nguyễn Văn Đĩnh Nam 1953 Khoa Nông học 2008
63 Trần Đình Đông Nam 1955 Khoa Công nghệ thông tin 2008
64 Nguyễn Văn Hoan Nam 1950 Khoa Nông học 2008
65 Võ Trọng Hốt Nam 1937 Khoa Chăn nuôi 2008
66 Nguyễn Thế Hùng Nam 1955 Khoa Nông học 2008
67 Nguyễn Thị Lan Nữ 1952 Khoa Nông học 2008
68 Nguyễn Hồng Minh Nam 1952 Khoa Nông học 2008
69 Nguyễn Hữu Ngoan Nam 1952 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2008
70 Đoàn Thị Thanh Nhàn Nữ 1945 Khoa Nông học 2008
71 Ngô Thị Thuận Nữ 1955 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2008
72 Trần Đức Viên Nam 1954 Khoa Môi trường 2008
73 Nguyễn Thị Vòng Nữ 1954 Khoa Quản lý đất đai 2008
74 Nguyễn Thị Lý Anh Nữ 1957 Khoa Công nghệ sinh học 2010
75 Vũ Đình Chính Nam 1955 Khoa Nông học 2010
76 Cao Anh Long Nam 1940 Khoa Nông học 2010
77 Nguyễn Như Thanh Nam 1936 Khoa Thú y 2010
78 Nguyễn Xuân Thành Nam 1951 Khoa Môi trường 2010
79 Nguyễn Trọng Tiến Nam 1942 Khoa Chăn nuôi 2010
80 Nguyễn Xuân Trạch Nam 1958 Khoa Chăn nuôi 2010
81 Lương Văn Vượt Nam 1956 Khoa Cơ Điện 2010
82 Lê Hữu Ảnh Nam 1957 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2012
83 Trần Tiến Dũng Nam 1948 Khoa Thú y 2012
84 Đoàn Văn Điếm Nam 1951 Khoa Môi trường 2012
85 Trần Như Khuyên Nam 1954 Khoa Cơ Điện 2012
86 Nguyễn Ích Tân Nam 1957 Khoa Nông học 2012
87 Nguyễn Văn Thanh Nam 1954 Khoa Thú y 2012
88 Nguyễn Hữu Thành Nam 1955 Khoa Quản lý đất đai 2012
89 Chu Đức Thắng Nam 1956 Khoa Thú y 2012
90 Bùi Thị Tho Nam 1954 Khoa Thú y 2012
91 Kim Thị Dung Nữ 1958 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2014
92 Bùi Bằng Đoàn Nam 1951 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2014
93 Trần Văn Đức Nam 1953 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2014
94 Quyền Đình Hà Nam 1953 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2014
95 Nguyễn Bá Hiên Nam 1954 Khoa Thú y 2014
96 Phạm Ngọc Thạch Nam 1956 Khoa Thú y 2014
97 Nguyễn Khắc Thời Nam 1954 Khoa Quản lý đất đai 2014
98 Phan Hữu Tôn Nam 1955 Khoa Công nghệ sinh học 2014
99 Vũ Đình Tôn Nam 1958 Khoa Chăn nuôi 2014
100 Bùi Quang Tuấn Nam 1959 Khoa Chăn nuôi 2014
101 Nguyễn Văn Viên Nam 1954 Khoa Nông học 2014

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn