Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ hai, ngày 25/9/2017 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 09/HVN-TCCB ngày 05/01/2017 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

 Thông báo số 1770/HVN-TCCB ngày 21/12/2016 về việc thanh lý hợp đồng thỉnh giảng kỳ I năm học 2016 - 2017 và xây dựng kế hoạch thỉnh giảng kỳ II năm học 2016 - 2017

 Thông báo số 222/HVN-TCCB ngày 06/12/2016 về việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2017

 Thông báo số 1641/HVN-TCCB ngày 21/11/2016 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

 Thông báo số 777/HVN-TCCB ngày 08/6/2016 về việc thanh lý hợp đồng thỉnh giảng kỳ II năm học 2015 - 2016 và xây dựng kế hoạch thỉnh giảng kỳ I năm học 2016 - 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1495/HVN-TCCB ngày 02/11/2015 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ tư , 01/07/2015 - 5:26:46 PM

Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa I (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Danh sách thành viên Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa I

(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

(Theo Quyết định số 2580/QĐ-BNN-TCCB ngày 01 tháng 7 năm 2015 và  Quyết định số 925/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 1. Ông Trần Đức Viên, Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tâm Sinh thái nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng  
 2. Ông Vũ Văn Liết, Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thư ký Hội đồng;
 3. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc phụ trách Học viện, BT Đảng ủy nhiệm kỳ XXIX, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 4. Ông Nguyễn Tất Cảnh, Phó Giám đốc Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 5. Ông Nguyễn Xuân Trạch, Phó Giám đốc Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 6. Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 7. Ông Nguyễn Quốc Oánh, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 8. Bà Đỗ Thị Kim Hương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 9. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 10. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 11. Ông Đinh Văn Chỉnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 12. Ông Trịnh Đình Thâu, Trưởng Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 13. Ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 14. Ông Đỗ Nguyên Hải, Trưởng Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 15. Ông Lê Minh Lư, Trưởng Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 16. Ông Lê Hữu Ảnh, Trưởng Khoa Kế toán và QTKD, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 17. Ông Trần Đình Thao, Trưởng Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 18. Ông Bùi Trần Anh Đào, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 19. Ông Phạm Bảo Dương, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TCCB, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
 20. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 21. Ông Đinh Cao Khuê, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao;
 22. Ông Trần Đức Hạnh, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần thuốc thú y MARPHAVET;
 23. Ông Nguyễn Văn Bộ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT;
 24. Ông Lê Văn Lịch, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 25. Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện (27/10/2016)
 • Hội đồng sức khỏe (16/12/2016)
 • Hội đồng khen thưởng - kỷ luật sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh (06/12/2014)
 • Hội đồng nghiệm thu, thanh lý tài liệu, giáo trình (06/12/2014)
 • Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (06/12/2014)
 • Hội đồng Lương Học viện (06/12/2014)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (242 lượt)

  Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa I (nhiệm kỳ 2016 - 2021) (9240 lượt)

  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện (1281 lượt)

  Hội đồng sức khỏe (462 lượt)

  Hội đồng khen thưởng - kỷ luật sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh (606 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (3772 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (1691 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (2864 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (3937 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2450 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017

   Thông báo số 765/HVN-TCCB ngày 06/07/2017 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

   Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Quyết định số 99/QĐ-HVN ngày 12/01/2017 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Thông báo số 1724/HVN-TCCB ngày 13/12/2016 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn