Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ hai, ngày 23/10/2017 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 09/HVN-TCCB ngày 05/01/2017 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

 Thông báo số 1770/HVN-TCCB ngày 21/12/2016 về việc thanh lý hợp đồng thỉnh giảng kỳ I năm học 2016 - 2017 và xây dựng kế hoạch thỉnh giảng kỳ II năm học 2016 - 2017

 Thông báo số 222/HVN-TCCB ngày 06/12/2016 về việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2017

 Thông báo số 1641/HVN-TCCB ngày 21/11/2016 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

 Thông báo số 777/HVN-TCCB ngày 08/6/2016 về việc thanh lý hợp đồng thỉnh giảng kỳ II năm học 2015 - 2016 và xây dựng kế hoạch thỉnh giảng kỳ I năm học 2016 - 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1495/HVN-TCCB ngày 02/11/2015 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Gặp mặt các cán bộ về nghỉ chế độ quý I, II năm 2017

            Sáng 18/8/2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tổ chức buổi gặp gỡ các cán bộ, giảng viên về nghỉ chế độ quý I, II năm 2017. Buổi gặp mặt cán bộ hưu trí trước khi nghỉ chế độ là hoạt động thường niên thể hiện sự trân trọng những công lao, đóng góp của các cán bộ, giảng viên đối với sự phát triển của Học viện.

Xem tiếp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ tại các đơn vị

            Học viện đã tổ chức lễ bổ nhiệm Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng, Phó trưởng khoa Nông học, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Y tế và Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Phát triển vào sáng ngày 25/3 với các quyết định được công bố, gồm:

Xem tiếp

Thành lập Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

            Lễ công bố quyết định thành lập Khoa Thủy sản trực thuộc Học viện diễn ra vào ngày 11/3. Theo đó, Bộ môn Nuôi trồng thủy sản và Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản thuộc khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản sẽ được chuyển nguyên trạng sang Khoa Thủy sản. Cùng với sự kiện này, Giám đốc Học viện đã có những quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo mới đối với khoa Thủy sản gồm:

Xem tiếp

Bổ nhiệm lãnh đạo khoa Môi trường, khoa Nông học và phụ trách Kế toán của Học viện

            Ngày 9/03 Học viện tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Môi trường, Phó trưởng khoa Nông học và phụ trách Kế toán của Học viện, nhiệm kỳ 2011 – 2016, theo đó:

Xem tiếp

Lễ bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

           Ngày 12/01, Học viện tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với:

             - TS.GV. Trần Đức Quỳnh, Trưởng Bộ môn Toán – Tin ứng dụng, khoa Công nghệ thông tin được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin;

Xem tiếp

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Trạm Y tế

            Ngày 29/10/2014, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Phó Trưởng Trạm Y tế và Phụ trách khoa Công nghệ Thông tin.

Xem tiếp

Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

            Sáng ngày 28/10/2014, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc bổ nhiệm lãnh đạo Học viện.

Xem tiếp

Bế mạc lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trường Đại học, Cao đẳng

            Ngày 30/10/2014, Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bế mạc lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên trường Đại học, Cao đẳng năm 2014.

Xem tiếp

Gặp mặt các cán bộ hưu quý IV năm 2012

            Ngày 08/01/2013, Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu quý IV năm 2012.

            Đến dự có PGS. TS. Nguyễn Xuân Trạch – Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Lê Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch Công Đoàn trường; đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đơn vị có cán bộ về nghỉ hưu và các cán bộ, viên chức nghỉ hưu quý IV năm 2012.

Xem tiếp

Danh sách các cán bộ, viên chức của Trường được nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH (hưu trí) Quý III năm 2012

           Danh sách các cán bộ, viên chức của Trường được nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH (hưu trí) quý III năm 2012 gồm:

Xem tiếp

Gặp mặt các cán bộ hưu quý II năm 2012

            Ngày 29/8/2012, Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu quý II năm 2012.

            Đến dự có PGS. TS. Nguyễn Xuân Trạch – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Vi Văn Năng - Chủ tịch Công Đoàn trường; đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, CTCT&CTSV; đại diện lãnh đạo các đơn vị có cán bộ về nghỉ hưu và các cán bộ, viên chức nghỉ hưu quý II năm 2012.

Xem tiếp

Danh sách các cán bộ, viên chức của Trường được nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH (hưu trí) tháng 01, tháng 02 và tháng 3 năm 2012

          Danh sách các cán bộ, viên chức của Trường được nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH (hưu trí) tháng 01, tháng 02 và tháng 3 năm 2012 gồm:

Xem tiếp

Cán bộ, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (hưu trí) đợt tháng 10, 11, 12 năm 2011

            Danh sách các cán bộ, viên chức của Trường được nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH (hưu trí) tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2011 gồm:

Xem tiếp

Cán bộ, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (hưu trí) đợt tháng 7, 8, 9 năm 2011

            Danh sách các cán bộ, viên chức của Trường được nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH (hưu trí) tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2011 gồm:

Xem tiếp

Lễ bế mạc lớp đào tạo và cấp chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề cho CBVC của Trường

          Sáng ngày 16/8/2011, Nhà trường tổ chức lễ bế mạc lớp đào tạo và cấp chứng chỉ Sư phạm dạy nghề 51SP2 cho 34 học viên là cán bộ viên chức của Trường.
Xem tiếp
Các bài đã đăng:

 • Lễ bế mạc lớp đào tạo và cấp chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề cho CBVC của Trường(17/08/2011)
 • Gặp mặt các cán bộ hưu quý II năm 2011(17/06/2011)
 • Cán bộ, viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đợt tháng 01, 02, 03 năm 2011(21/03/2011)
 • Cán bộ, viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đợt tháng 10, 11, 12 năm 2010(21/12/2010)
 • Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2010(07/12/2010)
 • Cán bộ, viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đợt tháng 7, 8, 9 năm 2010(16/09/2010)
 • Cán bộ, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (hưu trí) đợt tháng 10, 11, 12 năm 2009 và 06 tháng đầu năm 2010(04/06/2010)
 • Lễ Tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm(14/12/2009)
 • Cán bộ, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (hưu trí) đợt tháng 7, 8, 9 năm 2009(04/08/2009)
 • LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM(24/11/2008)
 • Các tin đã đưa ngày:

  CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Gặp mặt các cán bộ về nghỉ chế độ quý I, II năm 2017 (68 lượt)

  Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ tại các đơn vị (1417 lượt)

  Thành lập Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (855 lượt)

  Bổ nhiệm lãnh đạo khoa Môi trường, khoa Nông học và phụ trách Kế toán của Học viện (916 lượt)

  Lễ bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị (422 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (3801 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (1717 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (2883 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (3961 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2470 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017

   Thông báo số 765/HVN-TCCB ngày 06/07/2017 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

   Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Quyết định số 99/QĐ-HVN ngày 12/01/2017 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Thông báo số 1724/HVN-TCCB ngày 13/12/2016 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn