Giới thiệu chung

Tiếng Anh: Centre for land resources and environmental technology (CLRET)

Địa chỉ : N B1- Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại:   (04)38276700; (04)38760275,         

Fax:   (04) 38760375,     

Email: tnmt@vnua.edu.vn

Lễ công bố quyết định nâng cấp trung tâm

 

Phó Giám đốc phụ trách:

TS. Phan Quốc Hưng

E-mail:pqhung@vnua.edu.vn;

Phó giám đốc:

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

   Lịch sử xây dựng phát triển 

      Tiền thân là Trung tâm Địa chính được thành lập năm 1998, theo Quyết định số 201/QĐ-ĐHNN1 ngày 01/4/1998 của Trường Đại học Nông nghiệp 1. Được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất & Môi trường theo QĐ số 864/QĐ-NN1, ngày 18/5/2007. Và được nâng cấp Trung tâm trực thuộc Trường, theosố 2168/QĐ-NNH ngày 22/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường được Nhà nước cấp giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề hoạt động theo thông 115 con dấu riêng, tài khoản riêng với chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên môi trường đó : vấn các dịch vụ khoa học công nghệ; Thẩm định các gói thầu, dự án vấn thuộc ngành Tài nguyên môi trường Nông nghiệp Nông thôn; Bồi dưỡng nghiệp vụ TNMT cho cán bộ; Đo đạc địa chính cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; Quy hoạch Nông nghiệp; Quy hoạch Nông thôn mới các chương trình Nông nghiệp nông thôn Nông dân; Điều tra đánh giá phân hạng đất đai; vấn chuyển giao quản dữ liệu GIS, GPS; Đánh giá tác động môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược; Quan trắc môi trường; Xử ô nhiễm môi trường, triển khai các đề tài, DA liên quan đến biến đổi  khí hậu các ứng phó; Sản xuất chuyển giao các sản phẩm mới thuộc ngành Tài nguyên môi trường ngành Nông nghiệp phát triển Nông thôn…..

Chức năng, nhiệm vụ:

           1. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Tài nguyên môi trường theo yêu cầu của các sở, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp PTNT. Phối kết hợp với các sở đào tạo, các trường thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đào tạo giáo viên, cán bộ quản , cán bộ kỹ thuật ngành Tài nguyên Môi trường cho các địa phương.

2. Thẩm định dự án và Triển khai đề tài NCKH, các dự án chuyển giao khoa học công nghệ từ Trung ương đến sở cấp , phường về: Quy hoạch sử dụng đất đai; Quy hoạch phát triển nông nghiệp; Quy hoạch tổng thể kinh tế hội; Đo đạc thành lập bản đồ địa chính; Đánh giá phân loại đất; Phân tích đất, nước; Đánh giá tác động môi trường; Quy hoạch môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược; Xử phế thải, nước thải chống ô nhiễm môi trường.

3. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới thuộc ngành Tài nguyên môi trường, như: Chế phẩm sinh học xử phế thải, rác thải, nước thải sinh hoạt; Phân bón hữu vi sinh, phân bón sinh học, phân bón mới; Số hóa và In bản đồ; Các sản phẩm văn phòng; Xây dựng báo cáo khoa học chuyên ngành.

 

 

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Đất & Môi trường, Nhà B1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại:   ( 04)38276700; 04(38760275  -  Fax: (04) 38760375;   E-mail: tnmt@vnua.edu.vn