GIỚI THIỆU CHUNG

Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường

Tên tiếng Anh: Consulting Center of Technological Sciences for Natural Resources and Environment

- Tên giao dịch quốc tế: CCTSNRE

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Địa chỉ: Đường Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 04.62.61.6459/ 04.66.84.9459

- Fax: 04.3.8760.476

- Email: cctsnre@vnua.edu.vn; haisardc@gmail.com; ttphuong@vnua.edu.vn

Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đổi tên theo Quyết định số 938/QĐ-NNH, ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Hiệu Trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (QĐ đổi tên từ tên Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững được thành lập từ năm 26/3/1996 thành tên Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường).

Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường được Nhà nước cấp Giấy phép Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Thông tư 115 của Nhà nước, có con dấu, tài khoản, mã số thuế với chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường. Tập trung vào các lĩnh vực chính của Trung tâm quản lý: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững; Đánh giá phân hạng đất, nước nông nghiệp; Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa; Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất đai; Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội; Kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Đo đạc xây dựng bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quy hoạch môi trường và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý phế thải, nước thải sinh hoạt và nước thải nông nghiệp và làng nghề bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học nông nghiệp. Ứng phó với biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên.

Dịch vụ và cung ứng thành tựu khoa học, như: Xây dựng mô hình chuyên canh phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững. Chuyển giao quy trình công nghệ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp nông thôn, kinh doanh sản phẩm mới do cơ quan sản xuất (chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp và xử lý phế thải, nước thải sinh hoạt nông nghiệp, phân bón hữu cơ vi sinh, phân đạm viên nén, phân đa nguyên tố, các sản phẩm tự hủy, công nghệ tiêu hủy chất độc hóa học).

Trung tâm luôn tìm kiếm các cơ hội, điều kiện cho cán bộ cộng tác với Trung tâm tham gia các hội thảo, hội nghị, hoạt động nghiên cứu, tiếp cận thực tiễn với các chương trình nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững, về tài nguyên môi trường nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Trung tâm đặc biệt chú trọng đến các hoạt động tư vấn khoa học, tập huấn và tiếp cận với sản xuất thực tế, đến cộng đồng nông nghiệp nông thôn, tài nguyên môi trường để triển khai các mô hình sản xuất tiên tiến và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến tận nông dân. Xây dựng cơ sở vật chất tài liệu khoa học kỹ thuật cho Trung tâm, tạo điều kiện cho cán bộ của Trung tâm và bất kỳ Cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước đến Trung tâm làm việc, hợp tác khoa học một cách hiệu quả nhất.

Với Tiêu chí: UY TÍN TẠO NÊN GIÁ TRỊ, Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường luôn lắng nghe và sẵn sàng hợp tác với hiệu quả cao nhất.

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 04.62.61.6459/ 04.66.84.9459 Fax: 04.3.8760.476

Email: cctsnre@vnua.edu.vn; haisardc@gmail.com; ttphuong@vnua.edu.vn