Mùa xuân năm Mậu Tuất 2018 đã đến, mở đầu một chu kì vận động mới của thiên nhiên và con người với những niềm hi vọng khát khao và tinh thần tràn đầy hạnh phúc, tươi mới.

Nhìn lại năm 2017, nhờ thu nhập tăng lên và tỷ lệ nghèo giảm xuống, nền kinh tế Việt Nam có thêm một năm tăng trưởng cao và kinh tế vĩ mô nhìn chung ổn định. Lạm phát thấp và mức lương thực tế tăng giúp duy trì sức cầu trong nước và tiêu dùng tư nhân ở mức cao. Ðồng thời, kinh tế toàn cầu khởi sắc cũng trợ lực cho ngành nông nghiệp, các ngành chế tạo định hướng xuất khẩu của Việt Nam. Số lượng việc làm tiếp tục tăng với 1,6 triệu việc làm mới được tạo ra trong ngành công nghiệp chế tạo trong ba năm qua và 700 nghìn việc làm mới được bổ sung ở các ngành xây dựng, bán lẻ và dịch vụ, góp phần tăng tổng năng suất lao động. Tình hình tài khóa Việt Nam đang được thắt chặt hơn, bội chi ngân sách giảm xuống và tốc độ tăng nợ công được kiềm chế. Ngân hàng thế giới khuyến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục coi cải cách cơ cấu vẫn là ưu tiên trọng tâm trong điều kiện tăng trưởng năng suất chưa cao; tiếp tục nâng tốc độ tăng năng suất qua đầu tư vào kỹ năng và hạ tầng cần có; tăng cường chiều sâu cải cách về môi trường kinh doanh, khu vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.

Mặc dù đạt được những kết quả nêu trên nhưng năm 2017 đất nước vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: Tình hình trong nước có nhiều biến động rất phức tạp và khó khăn nhiều hơn so với những năm trước, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra; giá cả nguyên liệu đầu vào của sản xuất tăng cao; sức mua trong nước giảm mạnh. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, các thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư chủ yếu của nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy giảm. Quá trình điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn vẫn chưa đem lại kết quả mong đợi, mức độ rủi ro và tính bất định vẫn còn rất cao. Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm mất đi không khí vui tươi của những ngày xuân đang tới. 

Hoà vào không khí mừng Đảng mừng xuân của nhân dân và đất nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đang từng bước khẳng định những kết quả đạt được sau 2 năm thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017. Toàn Học viện đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018 thể hiện ở các mặt công tác như: Công tác chính trị, tư tưởng; Thực hiện quy chế Dân chủ tại Học viện; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác đào tạo; Công tác khoa học công nghệ; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác tài chính; Công tác đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; Công tác đảm bảo chất lượng; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác xuất bản, tạp chí, thông tin thư viện; Công tác nội vụ. Kết quả nổi bật thứ nhất là Học viện đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả đạt 54/61 tiêu chí, đây là kết quả cao nhất trong tổng số 27 cơ sở giáo dục được nhận giấy chứng nhận kết quả kiểm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả là cơ sở để Học viện công bố với xã hội về chất lượng giáo dục của Học viện và cũng là cơ sở để Học viện thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao. Kết quả nổi bật thứ hai là Học viện đã nhận được đồng ý của Chính phủ và WB về việc phê duyệt dự án “Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học”.

Các nhiệm vụ thường xuyên vẫn được triển khai thực hiện có hiệu quả, nổi bật là việc duy trì quy mô đào tạo, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu... Các đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ với nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn giáo dục của Học viện, phát huy tốt nội lực của ngành, sự ủng hộ của các bộ, ngành liên quan và của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp đào tạo và phát triển khoa học khối nông, lâm, ngư nghiệp. Môi trường giáo dục chuyển biến tích cực theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Công tác quản lí tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh theo yêu cầu tăng cường phân công, phân cấp, tăng quyền tự chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Đội ngũ cán bộ giảng viên tâm huyết, yêu nghề, thường xuyên được giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và phương pháp giáo dục. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả; tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm tải chương trình giáo dục; Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học tiếp tục được tăng cường theo hướng “chuẩn hóa”, “hiện đại hóa”. Cán bộ, CNV, giảng viên và sinh viên của Học viện đã hưởng ứng tích cực, có chiều sâu và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa nơi công sở và các phong trào khác. Kết quả của những cuộc vận động này đã nói lên tinh thần, trách nhiệm, nội lực mạnh mẽ của toàn thể Học viện.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực để đạt được mục tiêu chiến lược, bên cạnh việc phát triển những ngành nghề cơ bản, truyền thống, phấn đấu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước, tiên tiến trong khu vực. Tiếp nối truyền thống 88 năm vẻ vang của Đảng, thế hệ thanh niên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã kế thừa truyền thống, nuôi dưỡng lí tưởng, không ngừng hoàn thiện bản thân để bắt kịp và thích ứng trước yêu cầu phát triển, hội nhập thời đại mới. Đây là yêu cầu, đòi hỏi tự thân của mỗi Đoàn viên thanh niên trong chặng đường phát triển. Bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong xu thế chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tuổi trẻ Học viện tiếp tục đoàn kết một lòng, bồi dưỡng lí tưởng cộng sản, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh việc học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, tuổi trẻ Học viện còn tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt khó, rèn luyện đủ mọi kĩ năng để chủ động, tự tin hội nhập. Có thể thấy những thành tựu của năm qua cũng chính là những đóa hoa thiết thực nhất mà tuổi trẻ Học viện thực hiện để chào mừng mùa xuân mới.

 

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định năm học 2017-2018 có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới 2011-2020, là năm học triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của Đảng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”, đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt – Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đó, Học viện đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này, cần phải nghiêm túc thực hiện với quyết tâm cao như:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-TƯ của Hội nghị lần thứ sáu  ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hoàn thiện đề án, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thí điểm giao số lượng đào tạo nhân lực phục vụ ngành nông nghiệp và PTNT cho Học viện (theo cơ chế Nhà nước đặt hàng về đào tạo nguồn nhân lực).

- Hoàn thiện và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và triển khai phương án “Sử dụng tài sản Nhà nước tại Học viện” để phát huy hết công suất sử dụng đất đai, tài sản của Học viện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện trong thời kỳ mới.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án vốn vay của Ngân hàng WB đã được phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo” ở tất cả các ngành học, bậc học.

- Tiếp tục Thực hiện đề án nâng cao chất lượng các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ của Học viện; phát huy năng lực khoa học của đội ngũ tiến sỹ trẻ.

- Hoàn thành kiểm định 02 chương trình tiên tiến theo tiêu chuẩn của AUN-QA.

- Triển khai các dự án trọng điểm như dự án xử lý nước thải, dự án phòng an toàn sinh học cấp III, dự án Trung tâm thông tin thư viện khối nông, lâm, ngư...

- Tăng cường liên kết đào tạo, dịch vụ; thực hiện xã hội hóa ở một số lĩnh vực; cân đối mức thu học phí và lệ phí trên cơ sở bù đắp chi phí cho phù hợp để khuyến khích người học vào học tập tại Học viện.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì và hướng tới tăng nguồn chi phúc lợi cho CBVC và người lao động. Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức chính trị trong Học viện để động viên CBVC và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Trước thềm xuân mới, toàn thể cán bộ, CNV, giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện công tác tốt, học tập tốt góp công sức nhỏ bé vào công cuộc dựng xây tổ quốc. Chúng ta sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí công ơn của Đảng, của Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh, hiến dâng đời mình để xây dựng đất nước giàu mạnh hôm nay, nguyện học tập và làm theo để thực sự trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Cùng đón chào một mùa xuân mới với tất cả những gì đẹp nhất, chúc một mùa xuân mới tươi đẹp, hạnh phúc, may mắn sẽ đến với muôn nhà.

 

Ban CTCT&CTSV