Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, nhằm thúc đẩy vai trò của các tiến sĩ trong nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện, sau các buổi gặp mặt với các tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, để có thêm cơ hội lắng nghe và trao đổi trực tiếp với các tiến sĩ tốt nghiệp ở trong nước đang làm việc tại Học viện, ngày 2/2/2018, Học viện tổ chức buổi gặp mặt với những tiến sĩ này.

Đến dự buổi gặp mặt có GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện; GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch, PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh – Phó Giám đốc Học viện; GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; lãnh đạo các Ban Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào tạo, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo và trợ lý phụ trách Hợp tác quốc tế của các khoa và các giảng viên đã tốt nghiệp tiến sĩ trong nước.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan và GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch phát biểu tại buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt này còn nhằm đánh giá thực trạng, kết quả đã đạt được và tiềm năng đóng góp của các tiến sĩ được đào tạo tại nước nhà trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Từ đó xây dựng được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và ngân hàng đề xuất của các tiến sĩ, cán bộ được đào tạo trong nước; đề xuất giải pháp, cơ chế thúc đẩy hoạt động của tiến sĩ và cán bộ được đào tạo trong nước, đóng góp hiệu quả về đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Học viện.

Ban Giám đốc Học viện luôn mong muốn những tiến sĩ của Học viện dù được đào tạo trong nước hay tại nước ngoài cần phát huy tốt hơn nội lực của mình, góp phần tạo đột phá trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Học viện trong thời gian tới. Để đạt được điều này rất cần sự chung tay và nhiệt huyết của các giảng viên và cán bộ Học viện.

Các tiến sĩ tham dự buổi gặp mặt đã được chia thành 3 nhóm cùng thảo luận các vấn đề mà Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo và giao nhiệm vụ, trong đó tập trung đề xuất giải pháp nhằm: tăng cường trao đổi và tiếp nhận sinh viên; thúc đẩy tổ chức các hội thảo quốc tế có chất lượng và qui mô lớn; tăng cường văn hóa đối ngoại của Học viện; phát triển các nhóm nghiên cứu quốc tế; thu hút chuyên gia đến làm việc và nghiên cứu tại Học viện; đề xuất các giải pháp và công nghệ hữu ích và thực tiễn để đóng góp cho tái cơ cấu nông nghiệp của Ngành.

Các nhóm thảo luận, đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Những ý kiến thảo luận của các nhóm sẽ được Trưởng nhóm tổng hợp, phân loại và báo cáo Giám đốc để đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Cùng với những ý kiến trao đổi tại buổi gặp mặt các tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài trở về công tác, lãnh đạo Học viện sẽ có những phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy các hoạt động trên các lĩnh vực công tác của Học viện được triển khai một cách có hiệu quả và đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Ban CTCT&CTSV